Ideeën voor 50 jaar Kinrooi

Verzamelen van interviews met oude dorpselingen in hun lokaal dialect

Beschrijf je bijdrage

1) Wat is de link van jouw voorstel met Kinrooi? Om de lokale woordenschat, klant, tongval en verhalen te bewaren voor onze toekomst stel ik voor om (jaarlijks?) een audio-verzameling aan te leggen en te publiceren met verhalen, levenswijsheden, gebeurtenissen, .. verteld door oude dorpsgenoten in hun plaatselijke dialect. Eventueel kan de verzameling naast audio ook beeld, teksten, gedichten, foto's, .. bevatten. Een mooi voorbeeld is dit interview van het Dialectloket met een Molenbeerselaar Jan geboren in 1889: * Audio: https://media.dialectloket.be/opnames/l319_molenbeersel.mp3 * Audiobron: https://www.dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/zoeken/

Aantal stemmen

10

Status van het idee

Alternatief idee

  • 1