Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ideeën voor 50 jaar Kinrooi

Bomen planten voor Kinrooi

Beschrijf je bijdrage

In de tweede ronde werden er een aantal voorstellen ingediend tot het nieuw aanplanten van bomen in de gemeente, zodat Kinrooi op die manier mee helpt aan een meer klimaat-neutraal en verantwoorde gemeente. Deze voorstellen betroffen: * 'Vijftig jaren, vijftig bomen' door Miel Roussard (in ieder kerkdorp 10 bomen of extra beplanting rond het gemeentehuis) * 'Plant vijf keer 50 bomen' door Koen Vandenbruel (in ieder kerkdorp 50 bomen aanplanten) * 'Een gemeentelijk klimaatbos als verjaardagsgeschenk' door René Rutten (aanvullen beplanting van het in 2019 aangeplante klimaatbos, bij voorkeur door de bevolking en verenigingen samen) Gemeente Kinrooi heeft in het begin van deze legislatuur de groene kaart getrokken door beloftes te maken op vlak van aanplant van bomen en groen. Die belofte is er nog altijd en wordt ook uitgevoerd. Zo werd begin november dit jaar nog flink aangeplant rond het gemeentehuis. Niets houdt ons tegen om in ons feestjaar natuurlijk extra aandacht te vestigen op de aanplant van bomen. We willen de heren alle drie bedanken voor hun bijdrage en willen de drie ideeën samen bundelen. Stem dus op dit idee als u vindt dat we in ons feestjaar extra groen moeten aanplanten.

Aantal stemmen

26

Status van het idee

Idee in onderzoek
0
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties (je kan geen nieuwe reacties meer indienen)