Over welk perceel gaat het?

Het betreft het voormalige gebouw van de chopperclub. Dit is gelegen langs de Breeërsteenweg.

Buurtboomgaard

Samen herbestemmen we het perceel langs de Breeërsteenweg tot een groene, duurzame plek.

Analyse en opmaak van het ontwerp

mei - juni 2021

Feedbackronde

zomer 2021

Uitvoeren definitief ontwerp

najaar 2021