Bedankt voor alle voorstellen

De voorbije weken konden jullie mee nadenken over de invulling van onze buurtboomgaard. Deze fase is nu afgelopen. Bedankt voor alle ingediende ideeën en schetsen! Diende je een idee in via de postbus? Dan verschijnt deze volgende week nog op deze website.

Hoe gaat het verder?

Het team van Kinrooi Mee Maken en de Buurtboomgaard analyseert de ingediende voorstellen en schetsen en maakt een eerste ontwerp op. In de zomer volgt er feedbackronde, zodat we samen het finale ontwerp kunnen vastleggen.

Waar willen we naartoe?

We willen een ecologisch voedselbos / buurtboomgaard / buurtbos ontwikkelen als een gezellige ontmoetingsplaats. Onze ambitie is deze in het najaar van 2021 uit te voeren.