Terug naar overzicht

Wil jij je inzetten?

Wil je - samen met andere buurtbewoners - een actieve rol opnemen in dit project? Help je graag bij het aanplanten, onderhoud, het organiseren van samenkomsten… Alle hulp, hoe klein ook is welkom!

Deze informatie verschijnt niet online op kinrooimeemaken.be. Ze dient enkel om helpende handen te verzamelen en te contacteren vanuit de gemeente.

Informatie over vrijwilligers wordt niet online gepubliceerd