Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bijeenkomst buurtpleintje

Dinsdag 28 september kwamen buurtbewoners Meytersveld samen om het eerste ontwerp van het buurtpleintje te leren kennen, en feedback te geven. 

Samen ontwerpen we het buurtpleintje

De aanleg van dit speelpleintje kadert binnen een grotere visie waarin ook het speeltuintje van Oud-Kevelaer opnieuw wordt aangelegd, de werken voor dat speelpleintje starten binnen een tweetal weken.

Voor de eerste ontwerpen van Meytersveld werd er input gevraagd bij onze jongste inwoners en hoofdgebruikers van het pleintje namelijk de kinderen uit de wijk, Chiro Kinrooi en Speelpleinwerking.

Eerste ontwerp

Vanuit die input groeide het eerste ontwerp, waarop dinsdag tijdens de bijeenkomst al feedback kwam:

  • Speeltuig dat ook dienst kan doen als goal.
  • Het zou leuk zijn moesten een of meerdere speeltuigen/installaties ook toegankelijk zijn voor mindervalide kinderen
  • Er mag ook zitgelegenheid voorzien worden in het kleine speeltuintje
  • Er is nu geen ballenvanger voorzien aan de zijde van het waterbekken
  • Bomen die vruchtdragend zijn zouden voor de buurt een meerwaarde zijn, daarbij wordt ook gedacht aan noten
  • Op dit moment is er nog geen grote begroeiing, maar een leuke klimboom, zou een meerwaarde kunnen zijn
  • Waterelementen werden er nu niet voorzien, er wordt wel ook gewezen op de hygiënische implicaties die bv waterkraantjes met zich meebrengen
  • Er werden nu nog geen vuilbakken voorzien
  • Verlichting wordt bekeken

Ontdek het eerste plan en/of

Jouw feedback is welkom tot 18 oktober. Daaruit wordt een nieuw ontwerp getekend, dat opnieuw wordt voorgelegd aan de omwonenden.

Deel op facebook
Deel op twitter