home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie ingediende ideeën

Bomen planten voor Kinrooi
In de tweede ronde werden er een aantal voorstellen ingediend tot het nieuw aanplanten van bomen in de gemeente, zodat Kinrooi op die manier mee helpt aan een meer klimaat-neutraal en verantwoorde gemeente. Deze voorstellen betroffen: * 'Vijftig jaren, vijftig bomen' door Miel Roussard (in ieder kerkdorp 10 bomen of extra beplanting rond het gemeentehuis) * 'Plant vijf keer 50 bomen' door Koen Vandenbruel (in ieder kerkdorp 50 bomen aanplanten) * 'Een gemeentelijk klimaatbos als verjaardagsgeschenk' door René Rutten (aanvullen beplanting van het in 2019 aangeplante klimaatbos, bij voorkeur door de bevolking en verenigingen samen) Gemeente Kinrooi heeft in het begin van deze legislatuur de groene kaart getrokken door beloftes te maken op vlak van aanplant van bomen en groen. Die belofte is er nog altijd en wordt ook uitgevoerd. Zo werd begin november dit jaar nog flink aangeplant rond het gemeentehuis. Niets houdt ons tegen om in ons feestjaar natuurlijk extra aandacht te vestigen op de aanplant van bomen. We willen de heren alle drie bedanken voor hun bijdrage en willen de drie ideeën samen bundelen. Stem dus op dit idee als u vindt dat we in ons feestjaar extra groen moeten aanplanten.
Luc L.
0 0
lees meer
Tijdloze beelden uit Kinrooi
Uitgave van een boek (zoals 'Trots op Kinrooi' en 'Kinrooi op z'n best') met een 100-tal foto's van de beste, oudste, leukste, interessantste, merkwaardigste stukken uit het gemeentelijk archief en erfgoeddepot; met de nodige historische uitleg. Kan eventueel aangevuld worden met suggesties van de inwoners over bepaalde stukken (documenten, voorwerpen) die zij bezitten of kennen. Om het verleden in evenwicht te brengen met het heden, worden de beste foto's van de corona-fotowedstrijd ook opgenomen in dit boek.
Hubert V.
0 1
lees meer
Zone “Kinrooi 50” in ieder kerkdorp
Maak van het centrum van ieder kerkdorp een zone “Kinrooi 50” met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker met fietssuggestiestroken, voetpaden, zebrapaden, verkeersvertragende inrichtingen,....
Koen V.
0 0
lees meer
Plant 5 (aantal kerkdorpen) keer 50 bomen
Plant in ieder dorp 50 bomen op een leuke, toeristische plaats. VB op de nieuwe dijk tussen Geistingen en Kessenich. (het mogen er ook meer dan 250 zijn)
Koen V.
0 0
lees meer
Dorpenspel
Zowel Belgische als Nederlandse randgemeente laten meedoen met het dorpenspel (Stedenspel van vroeger op TV) om zo de verbondenheid van de Maas en beide landen te versterken. De link van mijn voorstel is om de verbondenheid van beide landen en dorpen te versterken, aangezien ik van Nederlands Limburg afkomstig ben en wij Limburgers in algemeen veel overeenkomen. Mijn voorstel moet gekozen worden om de verbondenheid van beide landen en ook de verbondenheid van de randgemeente en mensen, zeker na deze corona tijd weer samen te brengen.
Remco S.
0 1
lees meer
Nieuwe naam voor de gemeente
Aan de fusie in 1971 ging een turbulente periode vooraf. Het begon met Kinrooi (dorp) en Ophoven-Geistingen en later Molenbeersel. Ophoven-Geistingen mocht de burgemeester (Coolen) en secretaris (L. Henckens) leveren, en Kinrooi kreeg de naam en de zetel van het gemeentehuis. Kessenich heeft zich lang tegen (deze) fusie verzet, terwijl deze deelgemeente historisch het oudste was en (toen) doorheen het ganse land het meeste bekendheid genoot omwille van zijn (toen) drukke grensovergang. Bijgevolg pleit ik voor een nieuwe naamgeving voor de gemeente. Een naam die minstens historisch correct is of eerder neutraal, maar wel ALLE kerkdorpen door gevat zijn (en niet de emanatie van één dorp of een destijds gesloten politiek akkoord, waarvan we nu het resultaat kennen).
Johan R.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

50 jaar Kinrooi: dat vieren we samen

2021 is het jaar dat de fusiegemeente Kinrooi 50 kaarsjes mag uitblazen... Misschien staat je hoofd in coronatijden niet echt op feesten of heb je er net extra veel zin in. We blijven positief en vragen je hulp via ons burgerparticipatieplatform: denk en beslis mee wat er georganiseerd zal worden!

Ideeën inzamelen

mei 2020

Analyse van de ideeën

november 2020

Stemmen maar!

november 2020

2021 wordt een feestjaar!

2021