Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

50 jaar Kinrooi: dat vieren we samen!

Het project is afgelopen, je kan geen nieuwe ideeën meer voorstellen, reageren indienen of stemmen uitbrengen.

Waar is dat feestje?

Hier ... 2021 is het jaar dat de fusiegemeente Kinrooi 50 kaarsjes mag uitblazen... Misschien staat je hoofd in coronatijden niet echt op feesten of heb je er net extra veel zin in. We blijven positief en vragen je hulp via ons burgerparticipatieplatform: denk en beslis mee wat er georganiseerd zal worden, want... dien jouw idee of voorstel in op kinrooimeemaken.be 

Deel ideeën

Van 5 tot 31 oktober kun je online op kinrooimeemaken.be je ideeën over het project 50 jaar Kinrooi delen. Alle ideeën zijn zichtbaar en het is ook mogelijk om jouw mening over een ander idee te geven. Aan het einde van deze eerste fase analyseert een werkgroep de bijdragen en wordt er een eerste selectie gemaakt op basis van de criteria die hieronder kan raadplegen.

Enkel je voornaam en naam is zichtbaar bij de post of reacties. Registreren maar, post je voorstellen en/of stem op je favoriete ideeën.

Tijdlijn in drie fasen

Dit online participatie(feest)traject verloopt in drie fasen. Als je een goed idee of voorstel hebt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk en zeker vóór 31 oktober op het e-platform te posten. Dan is de eerste fase van ideeën verzamelen immers afgelopen. Een jury bekijkt alle ideeën en toetst ze an de hierboven beschreven criteria.

Vergeet je idee of voorstel niet te delen met kennissen en vrienden! Zij kunnen stemmen of reageren op de ideeën op het platform tussen 9 en 22 november.

De resultaten van de stemmingen en een plan voor de uitvoering van de geselecteerde ideeën worden via de gemeentelijke informatiekanalen bekend gemaakt. Nadat de jury alles nog eens op een rijtje heeft gezet.

Doe direct mee en post je feestidee op kinrooimeemaken.be!

Spelregels voor het project

Dit participatieproject kadert in het traject Kinrooi Meemaken. Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet geselecteerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels:

 • Bij elke bijdrage hoort een motivatie, waarbij de volgende twee vragen mee beantwoord worden:
 1. Wat is de link van jouw voorstel met Kinrooi?
 2. Waarom zou jouw voorstel, volgens jou, gekozen moeten worden?
 • De ideeën kunnen binnen een vast tijdsbestek worden uitgevoerd in het feestjaar 2021;
 • Een idee moet een meerwaarde hebben voor een groot deel van de bevolking en draait nooit om slechts één persoon of één vereniging. De doelgroep moet zo ruim mogelijk zijn;
 • Een idee moet een bepaald aspect van Kinrooi in de verf zetten;
 • We bekijken of de ideeën samen financieel haalbaar zijn, één optreden van een grote artiest zal bijvoorbeeld weerhouden worden als de kost van dit optreden een te groot deel van het budget beslaat;
 • Ideeën die erg veel op elkaar lijken worden gebundeld;
 • Voorstellen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator;
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. UlT5XmG of Mickey Mouse) worden verwijderd door de moderator;
 • Voorstellen moeten geformuleerd worden in het Nederlands;
 • Voorstellen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze:

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden na de eerste en tweede fase eerst door een kleine werkgroep getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd ter stemming in de derde fase. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt verwijderd.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.