Ideeën voor 50 jaar Kinrooi

Een gemeentelijk klimaatbos als verjaardagsgeschenk

Beschrijf je bijdrage

In de maand december 2019 hebben een aantal enthousiaste inwoners het eerste klimaatbos in Kinrooi aangeplant. Wat voornamelijk opviel was de betrokkenheid van de mensen. Op de plantdagen van 13 en 17 december werden er, in nogal natte omstandigheden, 4.000 streekeigen struiken en bomen aan de bodem toevertrouwd. Nu zijn we ongeveer een jaar verder en kunnen we vaststellen dat een groot gedeelte van de aanplant de warme droge zomer heeft overleefd. Naar schatting is er maar een 10 tot 15 % uitval, wat een goed resultaat is. In die periode heeft het gemeentebestuur zich voorgenomen om tijdens deze legislatuur één boom per inwoner (+/- 11.000) aan te planten. Daarenboven wil de Vlaamse Gemeenschap tegen 2024, 4.000 ha extra bos aanplanten. In 2021 is het de 50° verjaardag dat 5 kerkdorpen een fusie aangingen en wat resulteerde in de huidige gemeente Kinrooi. Misschien is het mogelijk om de verschillende voornemens, samen met de verjaardag, te bundelen een gemeentelijk klimaatbos aan te planten. (mogelijk verspreid over verschillende locaties) · De financiering kan gebeuren door de fondsen die reeds gestort zijn in het kader van 1 boom per inwoner samen met nog nieuwe stortingen. · De Vlaamse Gemeenschap wil ook haar steentje bijdragen. · Om een zo groot mogelijke betrokkenheid te garanderen zouden de bewoners, scholen, verenigingen … de bomen en struiken daadwerkelijk planten. Waardoor de samenhorigheid binnen tussen de verschillende kerkdorpen nog zal versterkt worden.

Aantal stemmen

0

Status van het idee

Idee gebundeld

  • 0