Bedankt voor alle ideeën!

Tot en met 14 februari kon iedereen ideeën indienen rond vier concrete thema's. Meer dan 40 ideeën werden ingediend, bedankt! Je kan alle ingediende ideeën hier bekijken.

Wat gebeurt er met de ideeën?

Alle ingediende ideeën worden overgemaakt aan de kandidaat projectontwikkelaars. Zij houden rekening met jullie ideeën voor hun ontwerpvoorstel. De kandidaat projectontwikkelaars hebben krijgen nu de tijd om een ontwerp in te dienen. Speciaal voor hen zal begin maart een infomoment georganiseerd worden. De volledige tijdlijn van het project kan je hier ontdekken.

Er werd een beoordelingscommissie samengesteld die de uiteindelijke ontwerpen zal beoordelen en een advies zal formuleren aan het college van burgemeester en schepenen. De beoordelingscommissie bestaat naast een gemeentelijke vertegenwoordiging ook uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), Unizo Kinrooi en vanuit de buurt. 

Kan ik nog ideeën of feedback geven?

Het college van burgemeester en schepenen kiest na de zomer de voorkeursbieder die zijn voorstel presenteert aan de bevolking. Alle inwoners worden dan uitgenodigd om feedback te geven op dit voorstel. Houd Kinrooi Mee Maken dus zeker goed in de gaten!