home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Meer nieuws & activiteiten

Ontdek alle ideeën

Tot en met 14 februari 2022 kon jij jouw voorstellen indienen voor de centrumontwikkeling. Als alles volgens plan verloopt, kan je dit jaar jouw feedback geven op het gekozen ontwerp!

Ontdek het inspraaktraject

Centrumontwikkeling Kinrooi - Bij de oude melkerij

De tijdlijn is indicatief. Voor meer info, zie ook wanneer in het hoofdmenu.

online / digitale infosessie

11 jan '22

kandidaatstelling projectontwikkelaars

19 jan '22

beoordeling kandidaten

21 februari '22

indienen van de projectvoorstellen

8 juli '22

presentatie projectvoorstellen

9 sept '22

toewijzing van het project

najaar '22

presentatie aan bevolking

nog te bepalen