Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Nieuwe voorkeursbieder aan zet

13-11-2023

Op 23 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen een nieuwe beslissing genomen met betrekking tot de centrumontwikkeling in Kinrooi. De oorspronkelijke voorkeursbieder heeft zich teruggetrokken, waardoor er nu een nieuwe voorkeursbieder aan zet is, met name Experience Centric - Vanhout Projects. Op 21 november 2022 keurde het college het tussentijdse beoordelingsverslag voor de centrumontwikkeling goed. Via een publiek private samenwerking (PPS) voorziet de gemeente de projectgronden, terwijl een ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, financiering en verkoop van de wooneenheden. De nieuwe voorkeursbieder heeft nu de taak om een akkoord te verkrijgen voor de verwerving van enkele aanliggende percelen alsook voor wat betreft de ruil van de percelen met Landwaarts. Deze onderhandelingen zijn exclusief. Wanneer de onderhandelingen een positief verloop kennen, wordt de voorkeursbieder gevraagd om de plannen voor de centrumontwikkeling bekend te maken in een volgende participatieronde, ten vroegste in 2024. De resultaten van deze participatieronde kunnen nog verder leiden tot een verfijning van het project. Vervolgens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de voorkeursbieder.

Woningbouw Dockx voorkeuraanbieder

07-12-2022

Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het tussentijds beoordelingsverslag voor de centrumontwikkeling in Kinrooi goed. Aan de hand van een PPS (Publiek Private Samenwerking) zorgt de gemeente voor projectgronden en staat een ontwikkelaar in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de verkoop van de wooneenheden. Woningbouw Dockx werd volgens de strikt vertrouwelijke nota aangewezen als zogenaamde voorkeursbieder. Die heeft nu de taak om een akkoord te verkrijgen voor de verwerving van enkele aanliggende percelen alsook voor wat betreft de ruil van de percelen met Landwaarts. Deze onderhandelingen zijn exclusief. De drie overige projectontwikkelaars worden van voormelde beslissing van 21 november 2022 in kennis gesteld en kunnen nog in aanmerking komen voor de samenwerking met de gemeente indien de onderhandelingen met de voorkeursbieder niet zouden slagen. Wanneer de onderhandelingen een positief verloop kennen, wordt de voorkeursbieder gevraagd om de plannen voor de centrumontwikkeling bekend te maken in een volgende participatieronde, ten vroegste in 2023. De resultaten van deze participatieronde kunnen nog verder leiden tot een verfijning van het project. Vervolgens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de voorkeursbieder.

Vier voorstellen ontvangen

08-07-2022

Tot uiterlijk vandaag - vrijdag 8 juli 2022 - konden kandidaat-projectontwikkelaars hun voorstel indienen voor de centrumontwikkeling van Kinrooi. In februari werden vijf kandidaten aanvaard die voor deze overheidsopdracht in aanmerking komen. Inmiddels heeft Willemen Real Estate te kennen gegeven om de deelname aan deze opdracht stop te zetten. Zodoende kreeg het gemeentebestuur vandaag vier ontwerpen binnen, met name van: - Bouwonderneming Haex - Bremco - Jehoul- Experience Centric – Vanhout Projects- Woningbouw Dockx BV – VDF Development- Aura Build BV - Moorea projects BVTen opzichte van het oorspronkelijk ontwerp hebben nog enkele bijkomende privé kavels interesse getoond om geïntegreerd te worden in het ontwerp voor de centrumontwikkeling (zie plannetje). Een gemeentelijke beoordelingscommissie zal nu de voorstellen bekijken en oordelen met welke kandidaat verdergegaan zal worden. Met dat ene voorstel zal dit najaar het burgerparticipatieproces verder gezet worden.

Meer nieuws & activiteiten

Ontdek alle ideeën

Tot en met 14 februari 2022 kon jij jouw voorstellen indienen voor de centrumontwikkeling. Als alles volgens plan verloopt, kan je dit jaar jouw feedback geven op het gekozen ontwerp!

Ontdek het inspraaktraject

Centrumontwikkeling Kinrooi - Bij de oude melkerij

De tijdlijn is indicatief. Voor meer info, zie ook wanneer in het hoofdmenu.

online / digitale infosessie

11 jan '22

kandidaatstelling projectontwikkelaars

19 jan '22

beoordeling kandidaten

21 februari '22

indienen van de projectvoorstellen

8 juli '22

presentatie projectvoorstellen

9 sept '22

toewijzing van het project

najaar '22

presentatie aan bevolking

nog te bepalen