Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Wat ligt vast?

Voor de centrumontwikkeling zijn een aantal principes en regels die vast liggen, zoals:

- het moet kernversterkend zijn en bijdragen aan de bloei van het dorpscentrum
- een voldoende kwaliteitsvol woonaanbod is een vereiste
- naast het woonaanbod blijft het belang voor zoveel mogelijk open ruimte een uitgangspunt
- publieke ruimte en kwalitatieve verblijfsplekken zijn eveneens belangrijk
- autoluw is een belangrijk aspect in een omgeving waar wonen en verblijven prioritair zijn

Deel op facebook