Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Wie?

Het gemeentebestuur zal een projectontwikkelaar aanstellen voor de centrumontwikkeling. Die moet op zijn beurt werken met een ontwerpteam dat bestaat uit een architect en een landschapsarchitect.

Geïnteresseerden voor deze overheidsopdracht in een privaat publieke samenwerking konden tot 19 januari 2022 hun kandidatuur indienen. Daarna besliste het gemeentebestuur met welke kandidaten verdergegaan werd om ontwerpen te maken.

Wat de eigendom van de gronden betreft zijn naast het gemeentebestuur ook de kerkfabriek Sint-Martinus Kinrooi, Landwaarts en enkele privé-eigenaars betrokken partij. Zij stemmen als projectpartners allemaal in met deze aanpak voor de centrumontwikkeling.

Achterzijde van Kinsport, een privaat partner in de centrumontwikkeling.

Deel op facebook