Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Wanneer?

Een exacte datum prikken voor de uitvoering op het terrein is zeer moeilijk. De tijdlijn - zie onderaan op de homepage - geeft een indicatie van het voorbereidend traject:

maandag 6 december 2021
De gemeenteraad keurt de gemengde overheidsopdracht goed om aan de hand van een selectieleidraad kandidaat-projectontwikkelaars te zoeken.

dinsdag 11 januari 2022
Voorstelling van het project centrumontwikkeling en eerste inspraakronde tijdens een online infosessie

woensdag 19 januari 2022
Deadline voor de projectontwikkelaars om zich kandidaat te stellen

maandag 21 februari 2022
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ervaring van de kandidaten en kiest met welke projectontwikkelaars verdergegaan wordt.

vrijdag 8 juli 2022
Deadline voor de kandidaten om hun projectvoorstellen in te dienen

vrijdag 9 september 2022
De vijf kandidaten presenteren hun projectvoorstel aan de gemeentelijke beoordelingscommissie.

maandag 21 november 2022
Het college van burgemeester en schepenen kiest de voorkeursbieder.

voorjaar 2023
De voorkeursbieder presenteert zijn voorstel aan de bevolking. Hiervoor wordt gemikt op maart. Na eventuele finetuning wordt dit daarna gevolgd door de uiteindelijke toewijzing van het project.

Dit gedeelte van de Melkerijstraat zal nog niet aangepakt worden bij de herinrichtingswerken van de verkeersveilige schoolomgeving totdat er meer duidelijkheid is over de centrumontwikkeling.

 

Deel op facebook