Deel op facebook
Deel op facebook

Wat bepaal jij?

Het project voor de centrumontwikkeling gebeurt in nauw overleg met alle geïnteresseerden. Er zijn diverse inspraakmomenten voorzien, waarbij jij kan aangeven wat je goede ideeën vindt voor dit project:

Online ideeën vanaf dinsdag 11 januari 2022 om 19u30
Na een uitgebreide toelichting over de procedure, het projectgebied, de doelstellingen en de inspraakmogelijkheden zullen de aanwezigen hun opmerkingen, suggesties en ideeën kunnen indienen via dit platform. Dat zal gebeuren aan de hand van enkele topics en vragen. Het gemeentebestuur zal deze ideeën gebruiken om mee te geven aan de kandidaat-projectontwikkelaars die een ontwerp zullen maken. De online inspraakperiode loopt tot en met 14 februari 2022. Hier kan je alle ingediende voorstellen raadplegen en erop stemmen.

Feedback op gekozen ontwerp tijdens infomarkt 
Het projectteam van de gekozen projectontwikkelaar zal het uiteindelijke ontwerp tijdens een infomarkt voorstellen. Dan is er nog inspraak mogelijk zodat er uiteindelijk een voorstel uit de bus komt dat door de bevolking gedragen wordt. Deze infomarkt was aanvankelijk in de (na)zomer van 2022 gepland maar is verschoven naar 2023. 

Deel op facebook