Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Woningbouw Dockx voorkeuraanbieder

Op 21 november 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het tussentijds beoordelingsverslag voor de centrumontwikkeling in Kinrooi goed. Aan de hand van een PPS (Publiek Private Samenwerking) zorgt de gemeente voor projectgronden en staat een ontwikkelaar in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de verkoop van de wooneenheden.

Woningbouw Dockx werd volgens de strikt vertrouwelijke nota aangewezen als zogenaamde voorkeursbieder. Die heeft nu de taak om een akkoord te verkrijgen voor de verwerving van enkele aanliggende percelen alsook voor wat betreft de ruil van de percelen met Landwaarts. Deze onderhandelingen zijn exclusief. De drie overige projectontwikkelaars worden van voormelde beslissing van 21 november 2022 in kennis gesteld en kunnen nog in aanmerking komen voor de samenwerking met de gemeente indien de onderhandelingen met de voorkeursbieder niet zouden slagen.

Wanneer de onderhandelingen een positief verloop kennen, wordt de voorkeursbieder gevraagd om de plannen voor de centrumontwikkeling bekend te maken in een volgende participatieronde, ten vroegste in 2023. De resultaten van deze participatieronde kunnen nog verder leiden tot een verfijning van het project. Vervolgens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de voorkeursbieder.

Deel op facebook