Deel op facebook
Deel op facebook
8 jul

Vijf voorstellen verwacht

17-03-2022

Op vrijdag 11 maart 2022 kwamen de vijf kandidaat-projectontwikkelaars - ieder met een delegatie van drie personen - naar de voorstelling van het project in De Bunker. De gemeentelijke beoordelingscommissie gaf een woordje uitleg bij het dossier Bij de oude melkerij en gaf aan dat er nog een privé woning bij komt in het projectgebied. De infosessie werd afgesloten met een plaatsbezoek aan de projectsite. In overleg met de kandidaat-projectontwikkelaars werd de periode om een voorstel in te dienen verlengd tot net voor het bouwverlof. Om een degelijk en kwalitatief voorstel voor te bereiden, vonden de kandidaten het aangewezen om iets meer tijd te krijgen dan de eerst voorziene twee maanden. De deadline om de projectvoorstellen in te dienen is nu geprikt op vrijdag 8 juli 2022.

Na het indienen van de voorstellen zullen de leden van de gemeentelijke beoordelingscommissie deze kunnen bekijken. Begin september staat er een voorbereidende vergadering van de commissie op het programma en op vrijdag 9 september 2022 worden de kandidaat-projectontwikkelaars om beurt verwacht om hun voorstel toe te lichten aan de beoordelingscommissie. Die zal daarna een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en schepenen dat één voorkeursbieder zal aanduiden. Wellicht is dat nog iets voor het najaar van 2022. Het gekozen ontwerp zal daarna tijdens een tweede inspraakmoment toegelicht worden aan de bevolking om zo - mits eventuele finetuning - tot een final best offer te komen.