Deel op facebook
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Vier voorstellen ontvangen

Tot uiterlijk vandaag - vrijdag 8 juli 2022 - konden kandidaat-projectontwikkelaars hun voorstel indienen voor de centrumontwikkeling van Kinrooi. In februari werden vijf kandidaten aanvaard die voor deze overheidsopdracht in aanmerking komen. Inmiddels heeft Willemen Real Estate te kennen gegeven om de deelname aan deze opdracht stop te zetten. Zodoende kreeg het gemeentebestuur vandaag vier ontwerpen binnen, met name van:

- Bouwonderneming Haex - Bremco - Jehoul
- Experience Centric – Vanhout Projects
- Woningbouw Dockx BV – VDF Development
- Aura Build BV - Moorea projects BV

Ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp hebben nog enkele bijkomende privé kavels interesse getoond om geïntegreerd te worden in het ontwerp voor de centrumontwikkeling (zie plannetje). Een gemeentelijke beoordelingscommissie zal nu de voorstellen bekijken en oordelen met welke kandidaat verdergegaan zal worden. Met dat ene voorstel zal dit najaar het burgerparticipatieproces verder gezet worden.

Deel op facebook