Jouw voorstellen

Wegbermen.

Beschrijf je bijdrage

Wegbermen gelegen langs akkers worden steeds meer en verder omgeploegd en worden zo landbouwgronden. Voorbeelden genoeg in de gemeente Kinrooi. Mijn vraag, zijn er vastgelegde afmetingen voor de wegbermen langs onze gemeente wegen? Zo ja, kan, wil het gemeentebestuur deze wegbermen laten herstellen, dit zou voor flora, fauna en de gemeente Kinrooi een grote meerwaarde zijn, alsook voor de vele fietsende toeristen die Kinrooi bezoeken en passeren.

Aantal stemmen

3

Status van het idee

Idee gezien

  • 0