Eenrichtingsverkeer Kloosterstraat

Op maandag 19 april 2021 begonnen de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in functie van de verkeersveilige schoolomgeving in Kinrooi. Dit is fase 2 van de werken. Er wordt gewerkt op het eerste gedeelte van de Kloosterstraat, met name het oostelijk gedeelte vanaf de Neeroetersesteenweg tot aan de Processieweg. Ook in de toegangsweg naar Nelisveld zijn er werken van de nutsmaatschappijen gepland.

Voor deze werken is er nog géén volledige afsluiting van de werkzone maar er is wel éénrichtingsverkeer vanaf maandag 19 april. De Kloosterstraat (oost) inrijden kan enkel vanaf de Neeroetersesteenweg richting de Processieweg. Vanaf de Breeërsteenweg kan u ook nog de Kloosterstraat (noord) inrijden maar aan de T-situatie met de Processieweg kan u niet meer richting de Neeroetersesteenweg rijden.

Wie Nelisveld wil bereiken, moet dus altijd inrijden via de Neeroetersesteenweg. De omleiding waarbij de werkzone volledig afgesloten zal worden, zal hoogstwaarschijnlijk ten vroegste voor midden mei zijn op het moment dat aannemer Van Beers begint met de werken aan de riolering, fundering, voetpad aan beide zijden en nieuwe wegverharding als fietsstraat.