Kloosterstraat oost afgesloten vanaf 17 mei

Na de voorbereidende werken voor fase 2 waarbij nog eenrichtingsverkeer mogelijk bleef in een gedeelte van de Kloosterstraat, zal vanaf 17 mei 2021 de volledige werkzone van fase 2 afgesloten worden.  Dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk in het eerste gedeelte van de Kloosterstraat, met name op het oostelijk gedeelte vanaf de Neeroetersesteenweg tot aan de Processieweg.  Nelisveld inrijden ter hoogte van boetiek Karo of de eerstegraadsschool kan dan niet meer omdat de Kloosterstraat afgesloten wordt ter hoogte van de Neeroetersesteenweg (Press & Paper Clips) en aan de T-situatie met de Processieweg

Hoe Nelisveld bereiken?

Het eenrichtingsverkeer op Nelisveld wordt tijdelijk afgeschaft. Waar je Nelisveld normaal gezien uitrijdt, moet je nu ook inrijden om naar basisschool 3K, ’t Speel-nestje of de sporthal te gaan. Het uitrijden gebeurt langs dezelfde kant, zoals dat altijd al was. De signalisatie ter plaatse wordt hiervoor vanzelfsprekend aangepast. Het verbodsbord waar je Nelisveld normaal niet mag inrijden, wordt dan afgedekt. 

Wie per fiets naar Nelisveld (3K, ‘t Speel-nestje, sporthal, …) wil gaan, doet dat best via twee alternatieve routes: via het paadje vanuit de Hagendorenstraat of via het paadje vanuit Scheymanshof dat aan de achterzijde van de sporthal uitkomt. Leerlingen van 3K kunnen - ongeacht het leerjaar - de fiets stallen op de kleuterspeelplaats nabij ‘t Speel-nestje of de gebruikelijke fietsenstalling bij het paadje van de Hagendorenstraat.

Op die manier kunnen de fietsers de werkzone vermijden, wat veiliger is voor iedereen. Alhoewel het misschien een beetje omweg is, vragen we alle fietsers om deze alternatieve routes te gebruiken. 

Waar parkeren bij Nelisveld ?

 Vanaf 17 mei is de parking voor basisschool 3K en de Bunker enkel voor schoolpersoneel en gebruikers van de Bunker. Deze parking kan omwille van de smalle doorgang en te weinig plaats om te draaien niet gebruikt worden om kinderen naar school te brengen. Dat dient te gebeuren op de parking voor sporthal de Schans. Als iedereen dezelfde rijrichting volgt - meteen rechts na oprijden van de parking - kan men daar ofwel kinderen laten uitstappen en direct de parking terug verlaten. Wie de kinderen te voet tot de schoolpoort wil brengen, parkeert even bij de sporthal. 

Respecteer de signalisatie

Tijdens de voorbije weken werd het verbodsbord om de Kloosterstraat in te rijden vanuit de Processieweg soms genegeerd. Dat probleem lost zich vanaf 17 mei op als de zone volledig afgesloten wordt. Enkel voor strikt plaatselijk verkeer - omwonenden, postbode, doktersbezoek, … - is er een uitzondering mogelijk in de werkzone. Die uitzondering geldt niet voor (school)verkeer richting Nelisveld. Dat is enkel mogelijk via de weg waar men normaal uitrijdt en die tijdelijk in twee richtingen gebruikt wordt.  In het belang van ieders veiligheid, respecteer je best te allen tijde de signalisatie ter plaatse. In functie van de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in fase 4 zal later wellicht eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Processieweg.  

Afvalophaling voor bewoners werkzone

Woon je in de werkzone van fase 2, met name Kloosterstraat oost en de toegangsweg naar Nelisveld? Dan zet je op maandagavond je afval - PMD, groene of grijze container - gewoon aan de straat. De aannemer brengt de containers naar een centrale plaats waar de ophaalfirma ze kan ledigen. Na de lediging wordt de container terug voor je woning gezet. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om jouw huisnummer duidelijk aan te brengen op zowel de groene als de grijze container.

Blijf op de hoogte

Wens je op de hoogte te blijven over deze werken? Check dan regelmatig www.kinrooimeemaken.be/schoolomgeving. Ken je andere geïnteresseerden die deze nieuwsbrief graag zouden ontvangen? Geef hen dan de tip om zich hier in te schrijven op deze nieuwsbrief.