Eenrichtingsverkeer Processieweg vanaf 25 mei

Aquaenerga wil met de voorbereidende werken de hoofdaannemer vooruit blijven. De voorbije week was de aannemer al actief in de werkzone van fase 3. Vanaf komende week zal die ook op het terrein van fase 4 werken. 

Hiervoor zal er vanaf dinsdag 25 mei in de Processieweg éénrichtingsverkeer komen in de richting van Nelisveld naar de Schansstraat. De volledige afsluiting voor doorgaand verkeer van de werkzone in fase 2 - oostelijk gedeelte Kloosterstraat en toegangsweg Nelisveld - is ook nog steeds van toepassing. We willen iedereen vragen om de signalisatie ter plaatse te respecteren.