Hoe ga je naar ... ?

Werken gaan altijd gepaard met overlast… Maar toch wil je de dokter, de kapster, de sporttaverne of een lokale handelaar kunnen bereiken. We sommen even op hoe je het beste bij wie kan geraken vanaf 25 mei.

Basisschool 3K Nelisveld, sporthal en sportcafetaria De Schans, ‘t Speel-nestje en de Bunker

Gemotoriseerd verkeer gaat via de Breeërsteenweg of Molenweg de Kloosterstraat in, vervolgens op de T-kruising rechts de Processieweg in. Daarna kan je links Nelisveld inrijden via de gebruikelijke uitgangsweg. Zet de auto op de parking van de Schans. Volg de rijrichting op de parking. De parking voor de school is enkel voor schoolpersoneel (tijdens de schooluren), gebruikers van de Bunker en klanten van kapsalon Marie-Thérèse. Fietsers en voetgangers die op Nelisveld moeten zijn, gebruiken best alternatieve routes via het paadje vanuit de Hagendorenstaat of vanuit Scheymanshof. 

Traiteur Peter Cremers

Peter en Tanja blijven bereikbaar als je de omleiding ter plaatse volgt, dus via de Breeërsteenweg of Molenweg-Kloosterstraat-Processieweg kan je tot daar geraken. Zo respecteer je het eenrichtingsverkeer ter plaatse. Weg rijden dient dan te gebeuren in de richting van de Schansstraat. 

Dokter Bullen en boetiek Karo

Rij de Grote Kerkstraat in naast Kinsport en parkeer op het plein links van de kerk. Op het einde van die parking - links van de kerk - is een steegje dat uitkomt op de parkeerplaats tegenover dokter Bullen. Daar zal een veilige oversteekplaats gemaakt worden om de overzijde van de weg te kunnen bereiken en om zo ook tot bij boetiek Karo te kunnen geraken.

Kapsalon Marie-Therese

De klanten van het kapsalon mogen de parking voor Nelisveld / De Bunker gebruiken zoals het schoolpersoneel en de gebruikers van de Bunker door in te rijden via de uitgangsweg van Nelisveld waar nu verkeer in twee richtingen is.

Press & Paper Clips

De krantenwinkel kan je enkel bereiken via de kant van de Neeroeteresteenweg. Komend van het Dorpsplein zullen een zestal parkeerplaatsen voorzien worden voor de winkel waar je tussen 8u00 en 17u30 maximum een uur mag parkeren. 

De Stedelijke Academie Kinrooi

Zowel het brengen en afhalen van de leerlingen dient te gebeuren via het paadje in de Hagendorenstraat, tussen nummer 6 en 8. Langs de speelplaats van de school kan men dan naar de ingang van de academie wandelen. Op deze manier vermijdt iedereen de werkzone.