Slecht weer vertraagt de werken

De overvloedige regenbuien van de voorbije dagen hebben een impact op de werken aan de schoolomgeving in Kinrooi centrum. Dat en enkele bijkomende problemen ter plaatse zorgen ervoor dat hoofdaannemer Van Beers de timing moet bijstellen. Er zal eind juni nog niet gestart worden met de werken voor fase 3 (Nelisveld) en de Kloosterstraat oost en Nelisveld oost (fase 2) gaan niet klaar zijn tegen september.

Belgisch en Nederlands bouwverlof

Met een Nederlandse aannemer op Belgische bodem hebben de werken te maken met twee periodes van bouwverlof. In Belgisch-Limburg is er bouwverlof van 12 juli tot 1 augustus. Het Nederlands bouwverlof is daarop aansluitend van 2 tot 29 augustus. Aannemer Van Beers zal de eerste twee weken van het Belgisch bouwverlof echter nog doorwerken. Maar dat wordt einde juli ook moeilijk door leveringsproblemen ten gevolge van het Belgisch bouwverlof. Vanaf september hervat Van Beers de werken in fase 2 (afwerking Kloosterstraat oost) en wordt gestart met fase 3 (Nelisveld west).

Minderhinderlaag in de Kloosterstraat

Voordat de aannemer in bouwverlof gaat, zal de Kloosterstraat oost een puinverharding krijgen. Het is een steenslagfundering of zogenaamde minderhinderlaag waardoor de straat voor de omwonenden terug tijdelijk bereikbaar is. Dat is dan bedoeld voor bestemmingsverkeer en mensen die ter plaatse in de straat moeten zijn. Voor alle ander en doorgaand verkeer blijft de omleiding van kracht.

Aangepaste tijdlijn en timing

Op basis van de herberekeningen van de aannemer werd begin juli de tijdlijn op de hoofdpagina aangepast. De vermoedelijke startdata onder iedere fase kregen eveneens een update.