Eenrichtingsverkeer Kloosterstraat noord

Vanaf deze middag is er enkel nog eenrichtingsverkeer mogelijk in het noordelijk gedeelte van de Kloosterstraat. Dit is nodig voor de werken van Aquaenergia. Deze aannemer voert, zoals reeds aangegeven in de vorige nieuwsbrief, waterleidingswerken uit ter voorbereiding van fase 5. De Kloosterstraat inrijden kan enkel vanuit de Breeërsteenweg. Vanuit de Molenweg moet men ook verplicht rechtsaf draaien richting de Processieweg. De omleiding om het gebied te verlaten, is dus via de Processieweg-Simpelstraat-Kruisstraat-Hilvenstraat-Breeërsteenweg.

Hoofdaannemer Van Beers Hoogeloon heeft ook de werken hervat. Momenteel is men bezig met het maken van de huisaansluitingen in het oostelijk gedeelte van de Kloosterstraat. Als dat uitgevoerd is, zal er gewerkt worden op het oostelijk gedeelte - de eigenlijke toegangsweg - van Nelisveld. Deze werken behoren nog tot fase 2 die vertraging opliep. Wat de omleidingen betreft blijft de Kloosterstraat oost afgesloten ter hoogte van de Neeroetersesteenweg. Nelisveld is te bereiken door in en uit te rijden aan de kant van de Processieweg, rekening houdende met de eerder vermelde omleiding. Bij fase 3 – het andere gedeelte van Nelisveld – zal de hoofdaannemer enkel in de berm werken. Dat is ten vroegste voor oktober.