Terug via de Neeroetersesteenweg

Vandaag – dinsdag 26 oktober – is de aannemer bezig met asfaltwerken in Nelisveld oost, de gebruikelijke en eigenlijke toegangsweg naar de Bunker, basisschool 3K, ’t Speel-nestje en de sporthal. Deze werken zouden woensdag afgerond zijn waardoor er aanstaande donderdag 28 oktober een belangrijke wijziging zal zijn inzake de plaatselijke omleiding. De Kloosterstraat kan vanaf donderdag opnieuw ingereden worden vanaf de Neeroetersesteenweg, dus vanaf de krantenwinkel Press & Paper Clips (Mathy Kwaspen). Ook het uitrijden zal enkel langs die kant kunnen gebeuren.

Door werken aan de stoepen /voetpaden van fase 2 - Kloosterstraat oost en Nelisveld oost - zullen zich daar nog verkeer - auto’s, fietsers en mogelijk voetgangers - op de rijweg bevinden. Daarom geldt er een maximum snelheid van 30 km/u. Voorzichtigheid is geboden en gevraagd aan alle weggebruikers. Omdat er nog geen toplaag op het asfalt aangelegd is, is het - zeker voor voetgangers en fietsers - ook opletten voor de kleine opkanten / niveauverschillen van 3 à 4 cm.  Voor het verkeer naar de school en de academie blijft het echter het beste om het toegangspad via de Hagendorenstraat te gebruiken. Zo vermijdt men de werkzone ter hoogte van de schoolingang.

Werkzone fase 3
De Kloosterstraat vanaf de Neeroetersesteenweg verder door rijden tot de bocht rechts richting de Breeërsteenweg/Melkerijstraat of rechtdoor naar de Processieweg kan niet meer bij de gewijzigde omleiding. Dat stukje Kloosterstraat/Processieweg is namelijk opgenomen in fase 3 van de werken (zie rood op het algemeen plan). Nelisveld inrijden kan enkel nog via de eigenlijke toegangsweg van vroeger, dus tegenover de Eerstegraadschool. De weg aan de kant van de sporthal waar de laatste maanden in- en uitgereden werd, zal nu afgesloten worden voor de werken van fase 3. De omleiding zal dus heel anders zijn dan voorheen. Volg daarom goed de gewijzigde signalisatie ter plaatse en respecteer de bebording.