Werken in winterstop

Van 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zullen de werken aan de schoolomgeving tijdelijk stilvallen wegens bouwverlof van de hoofdaannemer. Dat kan eventueel nog verlengd worden als er winterse weersomstandigheden volgen. De betonstorting van het plateau in de Processieweg tussen de Kloosterstraat en Nelisveld zal dit jaar niet meer uitgevoerd worden. Deze week heeft de aannemer een minder-hinder-afwerkingslaag in grind aangebracht, dat het plaatselijk verkeer voor in de Processieweg (fase 4a) vergemakkelijkt.

Tot slot melden we nog even dat de glasbollen die wegens de werken tijdelijk verplaatst werden naar de parking aan de Grote Kerkstraat / Melkerijstraat binnenkort terug naar hun oorspronkelijke plaats zullen verhuizen, met name de parking voor basisschool 3K. Vermoedelijk zullen deze op dinsdag 28 december van plaats veranderen.