Alternatieve toegankelijkheid Scheymanshof

In de werken van fase 4 Processieweg is ook de aanpassing van het kruispunt met Scheymanshof voorzien. Omdat dit de enige in- en uitgang van die wijk is, zal de aannemer een tijdelijke weg als alternatief aanleggen. De bewoners van Scheymanshof werden eind december reeds ingelicht over de verwachte hinder en het alternatief om de wijk te kunnen bereiken op momenten dat het kruispunt volledig afgesloten is. 

Het zal niet mogelijk zijn om Scheymanshof in- of uit te rijden via de Processieweg
- bij de aanleg van de riolering aan het kruispunt waarna tijdelijk wel over het puin gereden kan worden
- tijdens en na het storten van de betonnen boordstenen die moeten uitharden
- tijdens en na het storten van de verkeersdrempel die ook moet uitharden. Vermoedelijk zal deze hinder in totaal 5 à 6 weken kunnen duren.
 
Alternatieve route om Scheymanshof te bereiken
 
Tijdens de volledige duur van de werken aan het kruispunt Processieweg – Scheymanshof zal er een tijdelijke weg aangelegd worden vanaf de wijk richting de sporthal (zie groene lijn op het plan). Deze weg met rijplaten komt rechts van het bestaande voetpad naar de sporthal. Voor fietsers en voetgangers is het paadje naar de Hagendorenstraat de meest aangewezen weg als het kruispunt met de Processieweg afgesloten is. Het gemeentebestuur zal bpost, Limburg.net en de hulp- en veiligheidsdiensten (politie, brandweer, 112 ...) informeren over deze tijdelijke aanpassing. De afvalophaling en postbedeling aan huis blijft gewoon doorgaan ondanks het afgesloten kruispunt aan de Processieweg. De bereikbaarheid is namelijk gegarandeerd via de alternatieve route langs de sporthal.