Werken in stukje Kloosterstraat noord uitgesteld

In de Kinrooi info van februari werd aangekondigd dat er begin februari gestart zou worden met de werken in een stukje van Kloosterstraat noord (fase 5), met name het gedeelte tussen de Molenweg en de Processieweg. 
Door de vele regenval is het grondwater te hoog gekomen. Omdat het op deze locatie van de werken niet wenselijk is om het grondwater weg te pompen (bronbemaling), worden de werken verschoven naar een moment dat ze wel uitgevoerd kunnen worden. Om die reden zal de aannemer vanaf maandag 14 februari 2022 de werken van fase 4 (Processieweg) verderzetten ter hoogte van de Schansstraat die vanaf dan niet meer toegankelijk is vanuit noordelijke zijde.