Werken Kloosterstraat Noord starten

Op maandag 21 maart 2022 beginnen de werken aan fase 5 Kloosterstraat Noord. Dit houdt onder andere een wijziging van de plaatselijke omleiding in. Tijd voor een update van de werken:

Fase 5a
Kloosterstraat Noord, het gedeelte van Breeërsteenweg tot kruispunt Molenweg
Vanaf maandag 21 maart 2022 (week 12) is de toegang naar de Kloosterstraat vanaf de Breeërsteenweg afgesloten (zie rood op de kaart). Ook vanaf het kruispunt met de Molenweg kan men niet meer de Kloosterstraat richting de Breeërsteenweg rijden, wel nog richting de Kloosterstraat oost. De Melkerijstraat kan men niet meer uitrijden richting de Kloosterstraat. Om die reden zal er plaatselijk verkeer in de Melkerijstraat mogelijk gemaakt worden vanaf de zijde van Kinsport. De leerlingen van de eerstegraadsschool kunnen in deze fase nog via Melkerijstraat de school bereiken. Deze werken duren normaal gezien tot en met paasmaandag 18 april (week 16). In deze periode is er een omleiding via Molenweg en Kloosterstraat (gedeelte van kruispunt Molenweg tot aan Press & Paper Clips)(zie groen op de kaart).

Fase 6
Melkerijstraat 
Als fase 5a afgerond is, zal er in de Melkerijstraat gewerkt worden. Op hetzelfde moment zullen de verkeersdrempels in de Processieweg met de kruispunten Schansstraat en Scheymanshof gestort worden. Die dienen drie weken uit te harden. Als alles naar wens verloopt, duurt dit tot 4 à 5 weken na de paasvakantie: van 19 april (week 16) tot 22 mei (week 20). De omleiding in deze periode blijft hetzelfde als in fase 5a. Het enige verschil is dat de eerstegraadsschool dan niet meer door de Melkerijstraat kan gaan maar via de hoofdingang bij Kloosterstraat oost moet binnengaan. 

Fase 5b
Kloosterstraat Noord, het gedeelte van kruispunt Molenweg tot Processieweg
Als de verkeersdrempels met de aansluitingen op Scheymanshof en de Schansstraat in de Processieweg uitgehard zijn, wordt het gedeelte van Processieweg rechtdoor naar de Kloosterstraat (richting Press & Paper Clips) terug opengesteld voor het verkeer. Vermoedelijk is dat vanaf week 21. Dan is er 3 à 4 weken werk aan het gedeelte van de Kloosterstraat tussen de Molenweg en de Processieweg. Het gedeelte van Kloosterstraat Noord is in die periode volledig afgesloten vanaf de Breeërsteenweg tot het kruispunt met de Processieweg. Bewoners van de Molenweg moeten dan hun straat via de westelijke kant verlaten. De omleiding is dan mogelijk via de Processieweg en Kloosterstraat oost. De eerstegraadsschool heeft ook in deze periode enkel toegang via de hoofdingang in de Kloosterstraat. 

Volg de signalisatie
Vanaf maandag 21 maart verandert de plaatselijke omleiding. Gelieve daar goed rekening mee te houden en de bebording te respecteren. Ook later, in fase 5b - als de Processieweg klaar is voor gebruik - zal het verkeer anders verlopen. Het storten van de verkeersplateaus ter hoogte van Press & Paper Clips en de toegangsweg naar Nelisveld is voorzien tegen het einde van de werken. Er wordt gestreefd om de werken afgerond te hebben tegen het bouwverlof dat start op 11 juli 2022. De aangehaalde data zijn zoals altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden en het verloop van de werken.