Nieuwe omleidingen voor aanleg kruispunten

Na de werken in fase 5b - stukje Kloosterstraat tussen Processieweg en Molenweg - komt er kort na de vorige wijziging weeral een aanpassing van de plaatselijke omleiding. Dit dient om enkele verhoogde kruispunten in beton aan te leggen, met name:
- het kruispunt Neeroetersesteenweg - Kloosterstraat (bij Press & Paper Clips)
- het kruispunt Kloosterstraat - toegangsweg Nelisveld (bij boetiek Karo)
Ook het kruispunt Molenweg - Kloosterstraat, waar momenteel nog rioleringswerken bezig zijn, zal nog aan dit lijstje toegevoegd worden. Het spreekt voor zich dat er vanaf de voorbereidende werken tot de uitharding van het beton géén verkeer mogelijk is op deze kruispunten. Om de bereikbaarheid van omwonenden, handelaars en bezoekers te garanderen zijn er twee verschillende omleidingen van kracht. Men volgt best de signalisatie ter plaatse maar deze uitleg is misschien ook gemakkelijk om te weten hoe u er kan geraken.

Omleiding via Hagendorenstraat-Schansstraat
Aangezien de Kloosterstraat niet ingereden kan worden aan de zijde van Press & Paper Clips, is er een omleiding voorzien waarbij men via de Neeroetersesteenweg omrijdt via de Hagendorenstraat en de Schansstraat. Zo kan men de Kloosterstraat bereiken tot de plaats net voor de verhoogde kruispunten in aanleg. Osteopaat Lemahieu in de Kloosterstraat kan zo bezocht worden. Wat Nelisveld betreft kan de gebruikelijke toegangsweg niet gebruikt worden. Nelisveld in- en uitrijden dient te gebeuren via de oude uitgangsweg die dus in twee richtingen verkeer zal toelaten. Op die manier dient men dus ook naar de school, de sporthal, de Bunker, de kapper en boetiek Karo te rijden. Bewoners van de Kloosterstraat tussen de Neeroetersesteenweg en Nelisveld zullen hun auto's best tijdelijk buiten de werkzone plaatsen. De parking langs de eerstegraadsschool en nabij de kerk kan eventueel dienen, ook voor bezoekers aan dokter Bullen en ook de grote parkings aan De Bunker/school/sporthal.

Omleiding via Hilvenstraat-Processieweg
Wie uit noordelijke of westelijke kant richting de schoolomgeving moet, kan best de omleiding via de Breeërsteenweg en vervolgens Hilvenstraat en Processieweg gebruiken. Van die kant kan men ook de Molenweg en Meytersveld inrijden. Deze blijft ook afgesloten aan de oostelijke zijde omwille van de aanleg van het verhoogd kruispunt. Plaatselijk verkeer in de Kloosterstraat vanuit de Breeërsteenweg kan tot net voor de Molenweg. Het Melkerijstraatje blijft bereikbaar via het straatje achter Kinsport. 

Voorbereidende werken vanaf dinsdag
De voorbereidende werken aan de kruispunten starten op dinsdag 7 juni 2022. Het gaat dan over:
- het opbreken van de tijdelijke asfaltverharding incl. funderingslaag
- het aanbrengen van sinusdrempels en op hoogte brengen putdeksels
- aanleg glasvezelkabel (Proximus)
Na deze werkzaamheden zal op maandag 13 juni de beton gestort worden op de kruispunten en kan de uithardingsperiode ingaan. We rekenen op ieders begrip en medewerking in deze bijna laatste rechte lijn van de werken die hopelijk rond het bouwverlof afgerond kunnen worden.