Terug naar overzicht

Hoe kunnen we veilig van, naar en rond het nieuwe centrum bewegen?

We willen een autoluw centrum dat bereikbaar en toegankelijk is voor alle bewoners en inwoners. We hebben aandacht voor voetgangers en fietsers. De huidige werken voor de verkeersveilige schoolomgeving spelen daar al op in want er komen diverse fietsstraten. Het projectgebied moet te voet of per fiets doorwaadbaar zijn tussen de Breeërsteenweg en de Kloosterstraat of schoolomgeving. Heb jij hier een idee voor?

Deze ideeën werden reeds ingediend