Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe kunnen we veilig van, naar en rond het nieuwe centrum bewegen?

We willen een autoluw centrum dat bereikbaar en toegankelijk is voor alle bewoners en inwoners. We hebben aandacht voor voetgangers en fietsers. De huidige werken voor de verkeersveilige schoolomgeving spelen daar al op in want er komen diverse fietsstraten. Het projectgebied moet te voet of per fiets doorwaadbaar zijn tussen de Breeërsteenweg en de Kloosterstraat of schoolomgeving. Heb jij hier een idee voor?

13
2

Deze ideeën werden reeds ingediend

Veilige oversteekplaats Grote Kerkstraat-Goortweg
De oversteekplaats voor fietser en voetgangers aan de Grote Kerkstraat-Goortweg werd in 2006 wegens plaatsgebrek bij de herinrichting slechts over één helft ontworpen. Door de asverschuiving zijn er toen enkel snelheidsvertragende maatregelen genomen voor het verkeer dat Kinrooi centrum verliet in de richting naar Bree. De snelheid zou “op de eerste plaats en zeker” verlaagd moeten worden voor het verkeer dat Kinrooi Centum nadert. Het plaatsgebrek wordt door dit project opgelost. Door de afbraak van de oude melkerij zal de afstand van de voorste bouwlijn tot de aslijn van de Breeërsteenweg minstens 14 meter bedragen. Het mag voor mij nog wat méér zijn. De voorliggende gronden kunnen ter beschikking gesteld worden aan AWV, om een volwaardig middeneiland te maken met volwaardige inrichting van de oversteekplaats . De oversteekplaats voor de fietsers en voetgangers kan beveiligd worden door inox omega-profielen en de overstekende voetganger of fietser “ziet” het verkeer naderen, heeft heel gemakkelijk oogcontact met het gemotoriseerd wegverkeer en kan alzo veilig oversteken. Tevens biedt deze zone eveneens de kans om een volwaardige bushalte aan te leggen met dito schuilhuisjes en dit in overleg en samenwerking met de vermoermaatschappij De Lijn. Op het bijgevoegde plan is een voorstel uitgewerkt, een streefplan wat verder kan aangepast worden. Verkeer vanuit Bree en van uit Kinrooi centrum richting Grote Kerkstraat blijft mogelijk en behouden.
Henri N.
0 0
lees meer