Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Verkeersveiligheid Reystraat - Honsdries

Beschrijf je bijdrage

Toevoeging van verkeersremmers, bloembakken of andere elementen die de verkeersveiligheid kunnen verhogen op het kruispunt Reystraat - Honsdries te Ophoven. Op dit kruispunt passeren veel minderjarige fietsers. Vooral 's ochtends en bij einde schooltijd wordt dit kruispunt gebruikt als reisweg voor studenten van en naar de scholengroep op Sint-Jansberg. Het roekeloos rijgedrag van vooral (niet enkel) jongeren creëert gevaarlijke situaties. Het kruispunt wordt eveneens gebruikt als sluipweg voor vrachtwagens van en naar het industrieterrein Gremelslo , aangezien het doorgaand verkeer Ven - Venlosesteenweg verboden is.

Aantal stemmen

2

Status van het idee

Idee gebundeld