Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Groen ter verberging van industrieterrein Agropolis

Beschrijf je bijdrage

We wonen in een prachtige gemeente met als één van de grote troeven onze grindplassen. Prachtig om langs te wandelen, te fietsen en tot rust te komen. De mooie omgeving langs de plassen is een motivatie om in Kinrooi te wonen, we mogen niet vergeten dat een mooie omgeving bijdraagt aan de levenskwaliteit. Helaas komen we dan aan bij de agropolis. Aan de ene zijde van het fietspad zien we de mooie plassen terwijl, als we naar de andere zijde kijken, we tegen smaakloze industriële loodsen aankijken. Het fijn aangelegde fietspad over de dijk schiet op deze manier zijn doel (fietsen langs de mooie maasplassen) volledig voorbij. Ik kan niet geloven dat er mensen zijn met een hart voor de omgeving, die achter dit industriegebied staan op deze locatie. Concreet: * Aan de bestaande loodsen valt er weinig te veranderen, daarom is het voorstel om deze te verschuilen achter een wand van groen (struiken en bomen) die de loodsen niet meer zichtbaar maken vanop het fietspad. * Helaas zullen er in de toekomst nog wel meerdere gebouwen bijkomen op de agropolis. Het voorstel is hier om véél kritischer te zijn op het uitzicht van de gebouwen. Indien er gewerkt zou worden met natuurlijkere materialen (zoals bv. hout), zouden de gebouwen al veel beter opgaan in het landschap.

Aantal stemmen

55

Status van het idee

Idee gebundeld
11
11
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties (je kan geen nieuwe reacties meer indienen)

Maar blijkbaar mogen de bomen dan ook niet te hoog worden, want anders zou het vrije uitzicht over de Maasplassen wel eens gehinderd kunnen worden. Zie de website van Agropolis: http://www.agropolis-kinrooi.be/nl/nieuws : het item over de nieuwe LSU-app En lees ook eens : http://www.standaard.be/cnt/dmf20190514_04399646 : in beslag nemen van open ruimte: vanaf morgen mee stoppen!
Struiken en bomen planten dat de loodsen niet meer zichtbaar zijn
Zeker waar helemaal ,helemaal mee eens!!!!
De achterliggende idee van de Agropolis-site, nl. stimuleren van vernieuwende landbouw, visserij, teelt, ed. is m.i. een goede zaak die op termijn zal zorgen voor werkgelegenheid die broodnodig is in onze gemeente. Daar sta ik volledig achter en als toeristisch gids wil ik dit verhaal heel graag kenbaar maken aan toeristen. Maar ik sluit mij aan bij het voorstel en de opmerkingen: de site kan zeker nog verfraaid worden door middel van een groene gordel. Waarom geen mooie meidoornhaag over de ganse lengte: bloeit in het voorjaar, goed voor vlinders en insecten, ruikt lekker, levert bessen voor de vogels en heeft scherpe doornen die indringers op de site kunnen afschrikken. Ook wat meer bomen zouden welkom zijn en misschien iets meer creativiteit bij de bouw van toekomstige bedrijfsgebouwen, waarom geen decoratie op de muren (streetart met groene thema's, thema's rond water ed. ... ). Het uitzicht is momenteel inderdaad niet zo mooi, niet van op de dijk maar ook als je van Thorn komt wordt de blik op Kessenich een beetje ontsierd door de grijze bedrijfsgebouwen. Laten we echter niet vergeten dat de Agropolis nog maar in zijn aanvangsfase zit en dat er al wat aanplanting gebeurd is maar die is nog klein natuurlijk. Maar méér groen is zeker welkom !
Achterliggende idee van de Agropolis-site staat m.i. ook niet ter discussie (zeker niet als dit ook in de praktijk gekoppeld kan worden aan het thema duurzaamheid). Meidoornhagen zijn wat mij betreft ook een goed idee om iets van de aangerichte landschappelijke verloedering weg te werken. Pikant detail: laatst zag ik op de website van Agropolis dat men het mooie uitzicht vanuit de kantoorruimte in het incubatorgebouw over de waterplassen aanprees als een plus naar startende ondernemingen toe. Een voorbeeld van hoe in de hoofden van sommigen de andere functies van deze zone nogal vlug vergeten worden. Vraag is natuurlijk of men voor het uitbouwen van Agropolis nu echt de open ruimte tussen Kessenich en Geistingen moest opofferen. Was het niet beter geweest om Agropolis te realizeren door enkele bestaande industrieterreinen uit te breiden? Naar mijn mening is de fundamentele fout gemaakt toen men besliste om alle betrokken belangengroepen (landbouw, industrie, natuurbehoud, toerisme en sport/ontspanning) aan bod te laten komen op de opgespoten terreinen zonder een totaalvisie te ontwikkelen voor het ganse gebied. Zoveel uiteenlopende belangen op zulk een beperkte opervlakte krijg je nooit tot een harmonisch geheel samen gebracht. Gevolg is de huidige kakofonie waar we nog tot in lengte van jaren mee opgescheept gaan zitten.
Ik ben akkoord wat betreft het uitzicht maar zeggen dat medicinale cannabis zorgt voor overlast is gewoon langs de kwestie. Dat er iedere dag geracet wordt richting bastion dat stoort enorm, hopelijk wordt daar streng gecontroleerd en beboet !!
Hier ben ik ook mee akkoord. Zoals ik eerder al aanhaalde in een ander topic, heb ik vaak het gevoel dat geld belangrijker is dan het belang van de inwoners. Geistingen is altijd rustig en groen geweest, laat het alstublieft ook zo. Controleer en beboet de hardrijders, bouw inderdaad het hotel aan de Steenberg niet en laat de natuur zijn gang gaan. Industrieterreinen en hotels horen hier niet thuis. Rust en groen daarentegen...
Zeker waar, helemaal mee eens!!
En dan komt er nog eens een bedrijf voor medicinale cannabis bij. Weer meer overlast. Dit groene stukje moet voor rust zorgen waar men rustig kan wandelen,fietsen,vissen en nog andere rustige recreatie en niet zoals elders op dit forum voorstellen komen van een crossparcours , BMX parcours,belevingspark ed. Nu moeten er al stewards ingezet worden om de overlast door zwerfvuil terug te dringen(zie maar naar de parking van de kittsurfers). Laat dit stukje natuur ook nog natuur zijn waar men tot rust kan komen in deze zo al jachtige maatschappij.
Goed idee Stef !!
100% mee eens Stef! Wat vroeger, voor de ontgroening, zo een mooie groene omgeving van Geistingen tot in Kessenich was, krijgt nu stil aan het uitzicht van een industrie zone. Dit geldt trouwens ook voor het strandje in Geistingen. Laat die omgeving groen en bouw dat hotel, waar niemand in ons dorp op zit te wachten, in een bouwzone en niet in/aan een recreatiegebied!
Dit is nu eens een opmerking die precies mijn eigen aanvoelen over Agropolis verwoordt. Dit is ook wat ik bedoelde toen ik elders op dit forum schreef dat men in Kinrooi op gebied van milieu en ruimtelijke ordening vaak ergens in de jaren zestig van vorige eeuw is blijven steken. Alleen de voedersilo’s ontbreken maar voor de rest lijken sommige gebouwen van Agropolis eerder op de zoveelste kippen- of varkensstal, die het landschap ontsiert en dit juist op een plek waar mensen van over heel Vlaanderen langs komen fietsen. Hier stelt Kinrooi zich duidelijk van zijn lelijkste kant ten toon voor de rest van de wereld. De oorzaak van deze ruimtelijke miskleun lijkt me een gebrek aan aanvoelen van de echte noden van onze 21ste-eeuwse samenleving en het aanhangen van de voorbij gestreefde visie dat werkgelegenheid en geld steeds moeten primeren op de zachte waarden. De aangerichte schade kan jammer genoeg niet meer teruggedraaid worden, hoogstens nog enigszins beperkt.
Klopt volledig Stef