home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Deel 1: tussen Hoverstraat en smal perceel net opwaarts het bos

Voorstel

 • Aanplant houtkant op dijk rechteroever Abeek: minimale afstand tussen uiterste breedte
  begroeiïng en talud Abeek = 5 meter;
 • Beheervormen zoals een hakhoutwal, hagen, gevlochten hagen e.d. kunnen toegelaten
  worden. Bij voorkeur geen hoog opgaande bomen. Keuze voor inheemse, klimaatrobuuste
  soorten, eventueel in overleg met natuurverenigingen of regionaal landschap.
 • De reeds aangeplante populieren worden maximaal beschermd en vormen de hoge structuur
  in het landschap;
 • De reeds spontaan ontwikkelde houtige begroeiing wordt behouden (wilg, inheemse
  vogelkers, eik e.d.);
 • De door de Watering beheerde Goortsloot-west wordt vanaf het landbouwperceel beheerd.

Deel op facebook