home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Waarom?

De dijk langs de Abeek, tussen de Breeërsteenweg en de Hoverstraat wordt vrij intensief gebruikt als
trage verbinding door diverse recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters,…).

Een aantal jaren geleden werden de kaprijpe populieren op deze dijk gekapt door de grondeigenaar,
Watering Het Grootbroek. Een heraanplanting met populieren werd uitgevoerd tegen de
rechteroever van de Abeek. Door de opmars van de bever werd ca. 50% van deze jonge heraanplant
afgeknaagd.

De buurtbewoners en de Watering beschermen de resterende bomen door draad rond de stam te
plaatsen.

Om deze groene corridor te versterken willen we een houtkant/haag/heg aanplanten op deze dijk,
aan de zijde van de Goortsloot-west.

We maken hier graag werk van, samen met zoveel mogelijk Kinrooienaren.

Deel op facebook