Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Deel 2: smal perceel en bosgebied tot aan kerstboomaanplanting

Voorstel

  • Geen bijkomende aanplanting. Hier grenst het bos tegen de dijk. Bijkomende aanplant is
    weinig zinvol;
  • De Goortsloot-west moet hier beheerd worden vanaf de dijk;
  • De reeds aangeplante populieren worden maximaal beschermd en vormen de hoge structuur
    in het landschap;