Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Kunst aan de Maas: hoe een landschap kunst kan zijn en omgekeerd

Ben jij ook zo fier op de Maas in jouw gemeente, en haar prachtige omgeving? 

Tussen 2021 en 2024 werken Z33 (Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur) en RLKM (Regionaal Landschap Kempen en Maasland) samen met jouw gemeente en tal van andere partners aan een kunstproject in het RivierPark Maasvallei. 

Wat gaat er precies gebeuren? 

In elke Maasgemeente wordt er tussen nu en 2024 gewerkt aan een kunstwerk in het landschap. Het wordt een project van een hoog artistiek niveau: de kunstwerken worden speciaal voor een plek gemaakt door professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland. Z33  gaat in gesprek met lokale experten over de keuzes die daarbij komen kijken. Welk verhaal willen we uitlichten? Op welke manier kan een kunstenaar hiermee aan de slag gaan? En welke kunstenaars nodigen we uit om zich hierdoor te laten inspireren? RLKM bekijkt het landschappelijk: Waar kan een werk geplaatst worden, rekening houdende met de omgeving? Hoe kunnen we de verschillende werken in de hele streek met elkaar verbinden voor fietsers en wandelaars? 

Waarom nog kunst in het landschap toevoegen, als het landschap al zo mooi is? 

Simpelweg:  omdat kunst een verhaal vertelt. Het voegt een laag toe aan het landschap en het versterkt de beleving ervan.  

De verhalen waarop het kunstproject in het RivierPark Maasvallei gaat inzoomen, zijn de verhalen van het landschap in de brede zin van het woord. Er is het verhaal van de Maas, die sinds de jaren 1990 terug meer ruimte heeft gekregen en best een ‘wild’ karakter heeft. Er is het verhaal van de grens, die zich doorheen de eeuwen vaak verlegd heeft waardoor Maaslanders aan beide oevers zich verbonden voelen. Er is het verhaal van het grind, dat het landschap op veel plaatsen ingrijpend heeft veranderd, en nu nog enkel wordt ontgonnen om onze voeten droog te houden. En er zijn meer specifieke verhalen: legendes, collectieve herinneringen, bijzondere verhalen, onlosmakelijk verbonden met de Maas.. 

Naast een snoer van nieuwe kunstwerken bereiden de partners ook een flankerend programma voor. Dat kunnen zowel culturele als landschappelijke activiteiten zijn in de hele Maasvallei. 

Wij vroegen om jullie ideeën en verhaallijnen voor dit project te delen met ons. 

Jullie stelden vier verhaallijnen en vijf potentiële locaties voor. Daarnaast werden ook zes kandidaten voorgesteld voor de werkgroep.

Ontdek de ingediende ideeën en locaties