Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Fietsveilige straten in iedere schoolomgeving

Beschrijf je bijdrage

Dit idee werd gelanceerd tijdens de eerste Meemaakavond op 23 april door Miel Roussard en kwam daar als één van de beste ideeën in dit thema naar voor.

Aantal stemmen

17

Status van het idee

Idee gebundeld

  • 0