Terug naar overzicht

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

We willen een centrum met publieke en met open ruimte voor ontmoeting, rust, kunst of ontspanning. Heb je ideeën voor de invulling van de kerk en de pastorij in de geest van het kerkenbeleidsplan? Heb jij een idee of voorstel voor kwalitatieve plekken waar je kan ontspannen, rusten of ontmoeten?

Deze ideeën werden reeds ingediend