home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

We willen een centrum met publieke en met open ruimte voor ontmoeting, rust, kunst of ontspanning. Heb je ideeën voor de invulling van de kerk en de pastorij in de geest van het kerkenbeleidsplan? Heb jij een idee of voorstel voor kwalitatieve plekken waar je kan ontspannen, rusten of ontmoeten?

14
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Een gemeentelijk park met vele mogelijkheden
Ik denk dat een groot park een enorme aanwinst betekent voor Kinrooi met: - mooie bomen, gezellige banken, picknicktafels, graspartijen... - een speeltuintje - een waterpartij (vijver of fontein) - een verhard wandelpad doorheen en rond het park. (ideaal voor joggers indien dit volledig aan de rand ligt en een lus maakt). Ook voor rolstoelen interessant - openbare toiletten (voor iedereen die er langer wil vertoeven en voor kindjes en ouders die een tijd verpozen in de speeltuin) - een soort podium, waar bv de schooloptredens, zomerse festiviteiten met artiesten etc... kunnen plaatsvinden zoals de Parkies in Genk, Beringen .... - horeca (oude pastorijwoning en andere..) - pop up lokalen waar plaatselijke ondernemers(goedkoop) tijdelijk een eigen zaak kunnen uitbaten Misschien ook eens denken aan het thematisch kunnen versieren van het park (kerstmis, valentijn, pasen, halloween....) ook dit trekt veel kijkers / wandelaars aan. Indien dit park rondom afgesloten zou worden, zouden meerdere ingangen interessant zijn. Deze bestemming geniet voor mij de voorkeur boven teveel woningbouw en appartementsgebouwen! Op deze manier is dit een meerwaarde voor ELKE inwoner.
Nathalie A.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Durf toekomstgericht denken
Durf als bestuur verder dan deze eeuw te denken. Zonder een groene extremist te zijn weet je dat milieu en klimaat alsmaar belangrijker worden! Het besef dringt maar langzaam door. Geef de projectontwikkelaar een project in handen maar geef je eigen ideeën en wensen NIET uit handen: een groene long, een aangename woonbuurt (géén blokkendozen), aangepaste verkeerscirculatie, ontmoetingsplaats van jong en oud (bibliotheek in de buurt), de pastorie is een uitdaging om een nieuwe invulling te krijgen als ontmoetingshuis, opvangtehuis of welk (te)huis ook. En als elk centrum van onze deelgemeenten een dergelijke opfrissing te beurt valt dan mogen we zeggen 'Kinrooi geeft om leven'.
MIEL R.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Afbraak pastorij
Waarom moet deze behouden blijven? Alle begrip dat het Heemke over een lokatie moet beschikken. Maar de pastorij leent zich hier niet voor. De normen voor isolatie, ventilatie ,verwarming en noem maar op , zijn zo hoog dat de renovatiekosten heel hoog oplopen. Het is om deze reden ook dat de huidige pastoor verplicht werd om te verhuizen naar Kessenich. En nu zou dit gebouw wel goed kunnen zijn . We moeten verder kijken dan het heden en onze fantasie richten naar de toekomst, minstens twintig jaar later. Voor de huisvesting van het Heemke is er géén ambitie. Breek de oude pastorij af. Hiermede doe ik toch niet aan heiligschennis. Voorheen werd het oude kerkhof ook opgebroken. Tot op heden werd hier ook géén andere bestemming aan gegeven. Integreer in dit project een degelijke huisvesting voor de gebruikers van het Heemke, gelijkvloers en met veel zicht op het gebeuren in dit project. Met eveneens een “parochiaal gebeuren en ontmoetingsplaats- parochiaal café-parochiaal terras” te integreren samen met de nieuwbouw voor het Heemke. Het is de uitgelezen kans om voor dit unieke project aan oude Kinrooi te geven waar het recht op heeft. En een beetje méér ambitie zou gewenst zijn. We mogen toch verwachten dat ons kerkdorp iets meer mag verwachten dan simpelweg het volbouwen van dit terrein voor alleen maar appartementen en woningbouw. Zie verder ook voorstel "Jeugdcentrum & bestemming Sint-Martinuskerk"
Henri N.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Bestemming Kerk en woonomgeving
De kerk gebruiken voor tentoonstelling, workshops etc. Inloopcafe ? Verder niet teveel nieuwe soort nieuwbouw maar oude stijl bouw en soort hofjes met veel groen en niet weer appartementen. Mix van bewoning, jongeren, gezinnen met kinderen en ouderen. En pleintjes met pop ups in de zomermaanden.
Petra H.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Bescheiden amfitheater / waterspiegel
Het grote grasveld tussen de Sint-Martinuskerk en Kinsport kan natuurlijk een mooie plek zijn om een aantal bescheiden energiezuinige woningen te bouwen. De overgang naar de groene kamers (zie eerdere post) kan gemaakt worden door in deze zone te werken met een bescheiden amfitheater (zie foto). Ook een waterspiegel zou op deze plek kunnen werken. Met dit soort elementen kan je een esthetische verbinding maken tussen de woon- en ontspanningszones. Ik zou van dit gebied zeker geen betonnen plein maken zoals dat terug te vinden is in Dilsen-centrum. De kermis en het wekelijkse marktje kunnen op het Dorpsplein blijven. Die vaste commerciële activiteiten genieten aan de rotonde ook meer visibiliteit.
JEF T.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Aanleg van een park
Een petanquebaan is niet nodig maar wel een paar kindvriendelijke en duurzame toestellen met banken. Eventueel een klein stukje afbakenen als hondenweide. Er zijn vele honden in de buurt en de uitwerpselen worden niet altijd opgeruimd.
Dirckx E.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Sfeervol centrum.
Horeca in functie van fietsnetwerk. ( gebruik maken van de pastorie) Sfeervol dorpscentrum met veel groen. Architectuur die niet volumineus oogt. ( warme uitstraling van de façades.) Rustige ontmoetingsplaats met waterelement. Mooi straatmeubilair. Ruimte voor optredens ( ringkiosk). Zicht op de kerk behouden. Groene zone rond de scholencampus en langs inrit school. Parkeerplaats voor de bewoners van de Melkerijstraat. Er zorg voor dragen dat het project een grote meerwaarde is voor het centrum van Kinrooi.
Frits T.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Creatie verschillende groene kamers, onderling verbonden
Voor het gebied tussen school Heilig Graf - Sint-Martinuskerk: Boomgaard met oude soorten fruit, bloemenweide, kruidtuin, bijenhotel, picknicktafels. Niet toegankelijk na zonsondergang. Een ‘renaissance’ van de voormalige kloostertuin van het Heilig Graf, maar dan met een publieke functie. Verhard rolstoelpad. Voor het gebied van de oude Gildezaal: Bestaande monumentale notenboom behouden, aantal nieuwe bomen toevoegen, meidoornheggen aanplanten, zitbanken voorzien. Natuurspeelzone met hindernissenpad voor kinderen? Verbinding maken tussen beide gebieden via wandelpad. Hiertoe zal men doorgangen moeten maken in de historische kerkmuren. Voor het huidige stoffige parkeerterrein (bezoekers kerk, personeel Heilig Graf): Opwaardering op duurzame manier: waterdoorlatende klinkers, enkele bomen voor schaduw.
JEF T.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Jeugdhuis
Het idee van een jeugdhuis wat al zolang op tafel ligt zou er een buurt van maken toegankelijk voor alle leeftijden. Vergelijken met Bocholt daar is het gigantisch succes in het centrum.
Nele S.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Zichtzone op de kerk/groen en privacy
Een voorstel om een bouwvrije strook te voorzien aan de kerk (groene kleur op plan) zal het zicht op de mooie Sint-Martinuskerk zeker accentueren. Er kan een parkfunctie met aanplantingen/graspartijen en banken gecreëerd worden. Het kan ook een plaats zijn om evenementen, activiteiten ... te organiseren (kiosk?). Eventueel een zone met info-borden over hoe het vroeger was (een wandeling in de geschiedenis van deze omgeving - oude melkerij, kerk, pastorij, oude kapel, oud kerkhof ...). Met andere woorden, het kan een plaats worden waar de Kinrooienaren en bezoekers van kunnen genieten, rustgevend en passend rond de mooie kerk. We hebben nood aan groen in het centrum van Kinrooi. Bovendien zal er met een bouwvrije strook ook respect zijn voor de privacy van de huidige bewoners.
Dirk W.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Jeugdcentrum & bestemming Sint-Martinuskerk

Achter 10 jaar, na de volgende fusie, zou ik niet willen hebben dat ons kerkdorp met lege handen achter blijft en dat we de gegeerde bruid zijn van de omliggende gemeentes die weelderig zullen genieten van onze spaarpot. Als we nu niet ijveren voor een parochiezaal-café of een jeugdcentrum voor de niet georganiseerde jeugd zullen we dat nooit nog krijgen. Ik hoop niet dat er iemand ontbreekt om hierin een hoofdrol te spelen. Een taak die vervult moet worden door onze burgemeester.

Van het kerkenplan werden nog geen grote verwachtingen gecreëerd. Uit nostalgie mag het kerkgebouw best blijven staan Er werden genoeg euro’s besteed om de stabiliteit te verzekeren, maar van de normale functie zal niet veel meer overblijven. Daarom zou dit gebouw ook best in de centrumontwikkeling geïntegreerd worden . Functie als openbare bibliotheek is zeker een mogelijkheid. Het is in de nabijheid gelegen van de schoolomgeving, alles gelijkvloers , gemakkelijk bereikbaar ook voor de mindervaliden en veilig gelegen. Het huidige gebouw en gemeentehuis zouden dan een nieuwe functie kunnen krijgen. Mogelijkheid voor dubbel gebruik en integratie voor de huisvesting van de gebruikers van het Heemke? Het huidige kerkgebouw zou ook dienstig kunnen zijn als aula voor begrafenissen of als turnzaal (klimmuur, trapezes, trampoline..... blijvende opstelling voor de toestellen en de matten).

Henri N.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Dorpspark met veel groen.
Een dorpspark met veel groen, bomen en een wandelpad. Om de balans in evenwicht te houden, tegen het als paddenstoelen uit de grond schietende appartementsgebouwen of weer een rij huizen extra in het centrum. Met misschien een kiosk, waar een zomer concert kan plaatsvinden, kunst of een vijvertje.. Waar vind je dit nog tegenwoordig? De aansluitende pastorij kan misschien op termijn worden omgevormd tot gezellige brasserie, met terras en mooie aansluiting tot het park. Met respect voor het verleden, kan de kerk misschien omgevormd worden tot ontmoetingsplaats of tot een museum aan de Maas.
Frank V.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Skatepark
Voor onze jongeren
Kelly H.
0 0
lees meer

Hoe kan het centrum jou helpen om te ontspannen en te ontmoeten?

Toekomst ontmoet verleden
Om de historie van ons dorp een beetje te bewaren naar de toekomst toe en zichtbaar te maken voor de jeugd, kunnen in het straatbeeld de contouren van de oude kapel aangelegd worden. Daarnaast kunnen een aantal nog bewaarde mergelstenen van de oude kapel geïntegreerd worden in één van de nieuwe gebouwen, uiteraard met de nodige info erbij. Op het 'oude kerkhof' achter de kerk kunnen een aantal bewaarde zerken van dit kerkhof (pastoors, burgemeesters enz.) tegen de oude kerkhofmuur aangebracht worden om te herinneren aan dit kerkhof. Om de link te maken met het verleden van de melkerij zou er een 'beeld' kunnen geplaatst worden van een grote melktuit die zo typisch in ons straatbeeld was 50 jaar geleden.
Hubert V.
0 0
lees meer