home-page
home-page

Jullie ingediende ideeën

Leven, organiseren en beleven

Visvijver De Goort
Misschien zou het goed zijn deze vijver eens te herinrichten en opwaarderen als visvijver. Dit door uitzetting van verschillende vissoorten maar ook door er tevens voor te zorgen dat de vissen schuilmogelijkheden hebben tegen o.a. aalscholvers en dat er voldoende paaimogelijkheden zijn zodat de visstand zichzelf in stand kan houden. Zo krijgen jeugdige en oudere hengelaars voor jaren een visstek binnen de Gemeente Kinrooi en dat in een mooie omgeving.
Peter F.
0 0
lees meer

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Meer fietsstraten
Kinrooi heeft heel wat straten, straatjes, wegen die dikwijls als sluipwegen gebruikt worden. Een eenvoudige ingreep maakt die wegen tot fietsstraten: rode kleur en borden. Eigenlijk zou elke 'schoolstraat' een fietsstraat moeten zijn. Voorbeelden genoeg in omliggende gemeenten, Zutendaal inbegrepen.
MIEL R.
0 1
lees meer

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Snelheidsremmende inrichting Merrenhofstraat-Nagelstraat
Door het kruispunt van de Merrenhofstraat met de Nagelstraat en de Donkstraat te verhogen, zal de snelheid in de Merrenhofstraat en de Nagelstraat verminderen aangezien er soms veel te hard word gereden.
Leo A.
0 0
lees meer

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Verkeersremmers op de weg van Kessenich naar Thorn
De weg van Kessenich naar Thorn wordt intensief gebruikt door fietsers en wandelaars. Zeer storend en gevaarlijk hierbij zijn echter de auto's en moto's die aan hoge snelheid voorbij rijden en door de bochten bij Kessenich scheuren. Er staan geen snelheidsborden meer dus vrijheid blijheid ! Plaats een verkeersremmer voor de bochten en op het lange rechte stuk richting Thorn zodat het weer veilig, aangenaam en rustig fietsen en wandelen wordt op de Thornerweg. Op het grondgebied Thorn is er reeds een verkeersremmer aangebracht, waarom doen we dit ook niet op Belgische bodem?
Christel R.
0 0
lees meer

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

outdoor fitnesstoestellen op de Goort
Enkele outdoorfitnesstoestellen zoals step, fiets, arm- press enz. , plaatsen op de Goort , in de nabijheid van de vijver eventueel. Deze kunnen door jong en oud gebruikt worden en men kan heerlijk bewegen in de natuur en het is een leuke ontmoetingsplaats voor de sportieve mens.
Wendy B.
0 0
lees meer

Een fijne(re) buurt en leefomgeving

Groen ter verberging van industrieterrein Agropolis
We wonen in een prachtige gemeente met als één van de grote troeven onze grindplassen. Prachtig om langs te wandelen, te fietsen en tot rust te komen. De mooie omgeving langs de plassen is een motivatie om in Kinrooi te wonen, we mogen niet vergeten dat een mooie omgeving bijdraagt aan de levenskwaliteit. Helaas komen we dan aan bij de agropolis. Aan de ene zijde van het fietspad zien we de mooie plassen terwijl, als we naar de andere zijde kijken, we tegen smaakloze industriële loodsen aankijken. Het fijn aangelegde fietspad over de dijk schiet op deze manier zijn doel (fietsen langs de mooie maasplassen) volledig voorbij. Ik kan niet geloven dat er mensen zijn met een hart voor de omgeving, die achter dit industriegebied staan op deze locatie. Concreet: * Aan de bestaande loodsen valt er weinig te veranderen, daarom is het voorstel om deze te verschuilen achter een wand van groen (struiken en bomen) die de loodsen niet meer zichtbaar maken vanop het fietspad. * Helaas zullen er in de toekomst nog wel meerdere gebouwen bijkomen op de agropolis. Het voorstel is hier om véél kritischer te zijn op het uitzicht van de gebouwen. Indien er gewerkt zou worden met natuurlijkere materialen (zoals bv. hout), zouden de gebouwen al veel beter opgaan in het landschap.
Stef D.
0 11
lees meer
Ontdek ze allemaal

Ontdek de ideeën op de kaart

Ideeën meerjarenplan 2020-2025

Wat is er nodig om onze gemeente nog mooier en beter te maken? Samen beantwoordden we deze vraag in 2019. Het leidde tot een gedragen beleidsplan voor 2020 - 2025!

Lancering Kinrooi Mee Maken

Voorjaar 2019

Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025

2 december 2019

Uitvoering meerjarenplan

2020 - 2025