Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Jullie ingediende ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Jouw voorstellen

Versterken van natuurverbindingen tussen natuurgebieden
De gemeente Kinrooi is rijk aan een aantal prachtige natuurgebieden die zowel op nationaal als op internationaal vlak bekend staan als trekpleister voor zeer zeldzame soorten dieren en planten. Helaas is de verbinding tussen deze gebieden door de jaren heen verdwenen en dreigen ze van elkaar afgesloten te worden. Soorten zoals oa de Bever, de Boomkikker en misschien ooit de Otter hebben nood aan verbindingen waarlangs ze zich kunnen verplaatsen. Ook de adoptiesoort van de gemeente Kinrooi, de "Grote Weerschijnvlinder" kan dergelijke verbindingen gebruiken om zijn leefgebied uit te breiden en te versterken. Hoe beter de natuurlijke verbindingen zijn hoe minder dat ze ook onder onze wielen terecht zullen komen. De verbinding tussen deze gebieden kan gemaakt worden op verschillende manieren. Door het herstellen of aanleggen van kleine landschapselementen zoals houtkanten, houtwallen, graften en poelen die dan kunnen fungeren als stapsteen in het landschap, zowel voor planten als voor dieren. Door het herinrichten van de waterlopen zoals de Itterbeek en de Abeek. Het uitvoeren van maatregelen in deze beekvalleien zoals het hermeanderen of het aanplanten van een beekbegeleidend bos. Door onze waterlopen anders te beheren zullen we ook beter kunnen inspelen op de komende klimaatveranderingen. Het natuurlijk bufferen van water zal in de toekomst meer en meer belangrijk worden. Maar ook een goed bermbeheerplan met voldoende brede en kruidenrijke bermen kan bijdragen aan het maken van connecties tussen de verschillende gebieden.
Natuurpunt K.
0 1
lees meer
Ontdek ze allemaal

Ontdek de ideeën op de kaart

Ideeën meerjarenplan 2020-2025

Wat is er nodig om onze gemeente nog mooier en beter te maken? Samen beantwoordden we deze vraag in 2019. Het leidde tot een gedragen beleidsplan voor 2020 - 2025!

Lancering Kinrooi Mee Maken

Voorjaar 2019

Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025

2 december 2019

Uitvoering meerjarenplan

2020 - 2025