home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Algemeen

Tot het voorjaar van 2022 zijn er werken gepland in diverse straten in Kinrooi centrum. De Kloosterstraat, Nelisveld, de Processieweg, de Melkerijstraat en de Grote Kerkstraat (gedeeltelijk) zullen aangepast worden in functie van een meer verkeersveilige schoolomgeving. Tegelijk worden de nutsvoorzieningen aangepast en ook een gescheiden riolering aangelegd. 

De werken zijn opgevat in zes fasen:
- fase 1: aanleg bufferbekken
- fase 2: Kloosterstraat oost - Nelisveld oost
- fase 3: Nelisveld - Processieweg oost
- fase 4: Processieweg – Schansstraat
- fase 5: Kloosterstraat noord
- fase 6: Melkerijstraat - Grote Kerkstraat
Meer uitleg over iedere fase vindt u onder Timing.

De standaardmelding bij grote geplande werken is dat de timing altijd onder voorbehoud is. Weersomstandigheden en andere factoren kunnen immers niet op voorhand ingeschat worden. Bovendien zullen de verschillende fasen in de praktijk overlappend zijn: voordat de hoofdaannemer in de werkzone bezig is, zijn er reeds voorbereidende werken aan bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen. De gehanteerde data in de timing verwijzen naar de hoofdaannemer zijn activiteiten op het terrein.

Het is wel de bedoeling om de meest actuele stand van zaken hier online bij te houden.

Download het PDF-bestand hier.

Deel op facebook
Deel op twitter