Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Wie is wie?

Aannemer Van Beers Hoogeloon

Aannemer Van Beers Hoogeloon is geen onbekende voor de gemeente Kinrooi. Deze firma deed eerder ook al de werken voor de herinrichting van de schoolomgeving in Molenbeersel. Bij eventuele vragen kan u altijd aankloppen bij de werfkeet. Die is gelegen op de vroegere terreinen van de technische dienst (Breeërsteenweg 318), te bereiken via een toegangsweg links van het terrein. Verantwoordelijke uitvoerder op het terrein is Leo Jorissen, te bereiken via +31 623 372 522. Als u nog meer wil weten over Van Beers Hoogeloon, kan u dit filmpje of deze website bekijken. Naast de hoofdaannemer kunnen er nog andere aannemers actief zijn op het terrein in opdracht van de nutsmaatschappijen. 

Studio LST

Ontwerpbureau Studio LST – vroeger Buro Landschapsplanning, Stedebouw en Techniek - is niet aan haar proefstuk toe voor de gemeente Kinrooi. De herinrichting van het Maasplassengebied en de aanpassing van de schoolomgeving in Molenbeersel kwamen ook van hun tekentafel. André Moens en Chantal Lenaers zijn verantwoordelijk voor de plannen van de verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi. U kan ze per fase terugvinden in de rubriek Timing.

Boveco

Om ongevallen op de werf te voorkomen, moet er bij iedere tijdelijke of mobiele bouwplaats met minstens twee aannemers altijd een veiligheidscoördinator zijn. Deze taak wordt gedaan door Anne-Lies Martens (Boveco). Zij heeft in het bijzonder aandacht voor de veiligheid en de bereikbaarheid tijdens de werken.

Nutsmaatschappijen

Diverse nutsmaatschappijen zijn bij deze werken betrokken. Beter zoveel mogelijk in één keer in orde maken, is een logische maar niet altijd gemakkelijke keuze. Door de aanleg van gescheiden riolering zijn Fluvius en de Watergroep de belangrijkste externe partners in dit verhaal. Voor de inwoners is de afkoppelingsdeskundige hierbij een belangrijk contactpersoon (gegevens nog toe te voegen). Ook  Proximus zal actief zijn in dit project.

Gemeente Kinrooi

Kinrooi is als gemeente vanzelfsprekend nauw betrokken bij dit project. Jacky Hermans (technische dienst) en Eddy Smeets (communicatieverantwoordelijke) volgen deze werken van dichtbij op, onder andere via de wekelijkse coördinatievergadering met alle betrokken partijen. Het gemeentebestuur wil zich verontschuldigen voor de hinder ten gevolge van deze werken en dankt iedereen voor het begrip en de medewerking.