home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Fase 1 - aanleg bufferbekken

In de onverharde zijweg in het begin van de Schansstraat zal een bufferbekken komen. Dit dient om het overtollige, zuiver regenwater op te vangen. Van daaruit kan het water dan vertraagd naar de beek stromen. Een bufferbekken speelt een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Deze voorbereidende werken – het rooien van de bomen – gebeurde reeds begin maart 2021. Het uitgraven van het bufferbekken zelf, zal de aannemer uitvoeren gecombineerd in een latere fase.

Download het PDF-bestand hier.

Deel op facebook
Deel op twitter