Fase 3 – Nelisveld & Processieweg oost

duur van de werken*     +/- 9 weken
vermoedelijke start       eind juni

Deze fase situeert zich op een klein stukje van de Processieweg en Nelisveld, uitgezonderd de toegangsweg. Hier wil men de nutsleidingen aanpassen zodat dit voor het bouwverlof klaar is. Na het bouwverlof start de aannemer met de aanleg van riolering en wegenis. De bestaande stoepen blijven liggen maar de weg krijgt wel een nieuwe fundering en verharding. De parking blijft behouden. Langs Nelisveld komt een voetpad aan de rechterzijde. Aan de linkerkant wordt een volwaardig fietspad aangelegd vanaf de school tot aan de Processieweg. De bestaande rijweg wordt behouden.

Omleiding

In deze fase vragen we iedereen goed op te letten wat de bereikbaarheid van de school, de sporthal, de kinderopvang en de Bunker betreft. Deze zijn niet bereikbaar met de auto in fase 3 maar wel te voet. Alternatieve toegangswegen en paden zullen hiervoor gebruikt worden. Dit wordt ter plaatse visueel aangegeven.

Download het PDF-bestand hier.