Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Gescheiden riolering

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. Op termijn zal bijna iedereen afvalwater en regenwater moeten scheiden. Om dat mogelijk te maken, wordt er nu ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering. U kan het hergebruiken voor bijvoorbeeld toilet, wasmachine of buitenkraantje. Het kan insijpelen in de bodem of via een RWA-leiding afgevoerd worden naar waterlopen in de buurt, eventueel via een bufferbekken.

Het afvalwater wordt via een droogweerafvoerleiding (DWA) getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Die functioneert beter met vuil water in plaats van door regenwater verdund afvalwater.

Nuttige links

Fluvius – premie voor gescheiden rioleringsstelsel
Aquafin - meer info over het afkoppelen van regenwater

Deel op facebook
Deel op twitter