home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

Nieuws

Asfalt- en betonwerken verwacht

06-07-2022

Morgen, donderdag 7 juli, zal het betonnen kruispunt Kloosterstraat-Molenweg gestort worden. Daarna komen er nadars rond te staan zodat het minstens drie weken kan uitharden. Op dit moment is het plaatselijk soms even slalommen tussen de putdeksels. Dit is eind deze week niet meer nodig als een eerste asfaltlaag gestort is. Bij de verhoogde kruispunten aan de Neeroetersesteenweg en toegangsweg Nelisveld zal ook asfalt aangestort worden maar er blijft nog een opkant van een drietal centimeter aan de verhoogde drempels en de putdeksels totdat de rode eindlaag gestort is.

Vanaf vrijdag 8 juli kunnen de verhoogde betonnen kruispunten (Neeroetersesteenweg, toegang Nelisveld) wellicht 's avonds opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. Dat betekent dat de Kloosterstraat / Processieweg terug gebruikt kan worden. Dit zal zo zijn tot de eerste week van augustus. Dan zal het nog enkele dagen afgesloten worden voor de aanleg van de laatste rode asfaltlaag. Het gedeelte van Kloosterstraat noord blijft momenteel nog een tijd onderbroken omdat het betonnen kruispunt aan de Molenweg moet uitharden. Bewoners ten zuiden van het kruispunt kunnen weg rijden via het kruispunt Kloosterstraat-Processieweg, voor bewoners ten noorden van het kruispunt met de Molenweg is het uitrijden richting de Breeërsteenweg.

Volgende week zal er verder gewerkt worden aan de stoepen in Kloosterstraat noord en het Melkerijstraatje. De aannemer gaat pas in bouwverlof als alle stoepen aangelegd zijn.

Nieuws

Nieuwe omleidingen voor aanleg kruispunten

03-06-2022

Na de werken in fase 5b - stukje Kloosterstraat tussen Processieweg en Molenweg - komt er kort na de vorige wijziging weeral een aanpassing van de plaatselijke omleiding. Dit dient om enkele verhoogde kruispunten in beton aan te leggen, met name:
- het kruispunt Neeroetersesteenweg - Kloosterstraat (bij Press & Paper Clips)
- het kruispunt Kloosterstraat - toegangsweg Nelisveld (bij boetiek Karo)
Ook het kruispunt Molenweg - Kloosterstraat, waar momenteel nog rioleringswerken bezig zijn, zal nog aan dit lijstje toegevoegd worden. Het spreekt voor zich dat er vanaf de voorbereidende werken tot de uitharding van het beton géén verkeer mogelijk is op deze kruispunten. Om de bereikbaarheid van omwonenden, handelaars en bezoekers te garanderen zijn er twee verschillende omleidingen van kracht. Men volgt best de signalisatie ter plaatse maar deze uitleg is misschien ook gemakkelijk om te weten hoe u er kan geraken.

Omleiding via Hagendorenstraat-Schansstraat
Aangezien de Kloosterstraat niet ingereden kan worden aan de zijde van Press & Paper Clips, is er een omleiding voorzien waarbij men via de Neeroetersesteenweg omrijdt via de Hagendorenstraat en de Schansstraat. Zo kan men de Kloosterstraat bereiken tot de plaats net voor de verhoogde kruispunten in aanleg. Osteopaat Lemahieu in de Kloosterstraat kan zo bezocht worden. Wat Nelisveld betreft kan de gebruikelijke toegangsweg niet gebruikt worden. Nelisveld in- en uitrijden dient te gebeuren via de oude uitgangsweg die dus in twee richtingen verkeer zal toelaten. Op die manier dient men dus ook naar de school, de sporthal, de Bunker, de kapper en boetiek Karo te rijden. Bewoners van de Kloosterstraat tussen de Neeroetersesteenweg en Nelisveld zullen hun auto's best tijdelijk buiten de werkzone plaatsen. De parking langs de eerstegraadsschool en nabij de kerk kan eventueel dienen, ook voor bezoekers aan dokter Bullen en ook de grote parkings aan De Bunker/school/sporthal.

Omleiding via Hilvenstraat-Processieweg
Wie uit noordelijke of westelijke kant richting de schoolomgeving moet, kan best de omleiding via de Breeërsteenweg en vervolgens Hilvenstraat en Processieweg gebruiken. Van die kant kan men ook de Molenweg en Meytersveld inrijden. Deze blijft ook afgesloten aan de oostelijke zijde omwille van de aanleg van het verhoogd kruispunt. Plaatselijk verkeer in de Kloosterstraat vanuit de Breeërsteenweg kan tot net voor de Molenweg. Het Melkerijstraatje blijft bereikbaar via het straatje achter Kinsport. 

Voorbereidende werken vanaf dinsdag
De voorbereidende werken aan de kruispunten starten op dinsdag 7 juni 2022. Het gaat dan over:
- het opbreken van de tijdelijke asfaltverharding incl. funderingslaag
- het aanbrengen van sinusdrempels en op hoogte brengen putdeksels
- aanleg glasvezelkabel (Proximus)
Na deze werkzaamheden zal op maandag 13 juni de beton gestort worden op de kruispunten en kan de uithardingsperiode ingaan. We rekenen op ieders begrip en medewerking in deze bijna laatste rechte lijn van de werken die hopelijk rond het bouwverlof afgerond kunnen worden. 

Nieuws

Nieuwe omleiding voor fase 5b

25-05-2022

Met het einde van de werken in zicht, breekt er nog een belangrijke periode aan waarbij de plaatselijke omleiding op korte tijd enkele keren gewijzigd zal worden. Tijd voor een update van de werken en een woordje uitleg over de komende ingrepen op het terrein. 

Fase 5b rioleringswerken nog uit te voeren
De werken aan het bufferbekken (fase 1) zijn voltooid. Op vrijdag 20 mei 2022 waren er volop asfaltwerken bezig in enkele straten. De Melkerijstraat en een gedeelte van de Kloosterstraat kregen al een eerste laag. Deze week worden de voetpaden in de Processieweg/Schansstraat afgewerkt. Ook de betonnen verkeersdrempels met de aansluitingen op Scheymanshof en de Schansstraat in de Processieweg, zijn inmiddels uitgehard. De heropening van dit gedeelte van de werken - vanuit Processieweg rechtdoor de Kloosterstraat in en omgekeerd - is noodzakelijk om de werken van fase 5b uit te kunnen voeren. Fase 5b gaat over het (laatste) stukje Kloosterstraat tussen de Molenweg en de Processieweg. Daar zijn de laatste rioleringswerken gepland in week 22, dus vanaf maandag 30 mei 2022. Tot recent was dit een belangrijk verbindingsstuk van de plaatselijke omleiding. 

Omleiding via centrale lijn Kloosterstraat-Processieweg
Vanaf maandag 30 mei 2022 zal de plaatselijke omleiding aanzienlijk wijzigen. Het stukje Kloosterstraat tussen de Processieweg en de Molenweg is dan afgesloten voor alle verkeer door de werken van fase 5b. Dit betekent dat er een omleiding in beide richtingen is door de Kloosterstraat (eerste stukje vanaf Press & Paper Clips) en vervolgens rechtdoor via de terug opengestelde Processieweg. Bewoners van de Molenweg kunnen hun straat enkel via de westelijke kant (Processieweg) verlaten om de Kloosterstraat, Nelisveld of de Breeërsteenweg te bereiken. De eerstegraadsschool heeft ook in deze periode enkel toegang via de hoofdingang in de Kloosterstraat. Deze gewijzigde omleiding zal van zeer korte duur - 1 à 2 weken - zijn tijdens de rioleringwerken in het laatste stukje Kloosterstraat. Daarna komt er een nieuwe omleiding om drie betonnen kruispunten met de Neeroetersesteenweg (Press & Paper Clips), toegangsweg Nelisveld en Molenweg aan te leggen. Een gouden tip: volg te allen tijde de omleiding ter plaatse.

Scheymanshof en Schansstraat terug via de Processieweg
Bewoners van Scheymanshof en de Schansstraat kunnen hun straat opnieuw verlaten via de Processieweg. De rijplaten nabij sporthal De Schans blijven liggen zodat deze nog gebruikt kunnen worden als de toplaag aangelegd wordt in de Processieweg. Dat is vermoedelijk rond het bouwverlof.

Nieuws

Werken Kloosterstraat Noord starten

16-03-2022

Op maandag 21 maart 2022 beginnen de werken aan fase 5 Kloosterstraat Noord. Dit houdt onder andere een wijziging van de plaatselijke omleiding in. Tijd voor een update van de werken:

Fase 5a
Kloosterstraat Noord, het gedeelte van Breeërsteenweg tot kruispunt Molenweg
Vanaf maandag 21 maart 2022 (week 12) is de toegang naar de Kloosterstraat vanaf de Breeërsteenweg afgesloten (zie rood op de kaart). Ook vanaf het kruispunt met de Molenweg kan men niet meer de Kloosterstraat richting de Breeërsteenweg rijden, wel nog richting de Kloosterstraat oost. De Melkerijstraat kan men niet meer uitrijden richting de Kloosterstraat. Om die reden zal er plaatselijk verkeer in de Melkerijstraat mogelijk gemaakt worden vanaf de zijde van Kinsport. De leerlingen van de eerstegraadsschool kunnen in deze fase nog via Melkerijstraat de school bereiken. Deze werken duren normaal gezien tot en met paasmaandag 18 april (week 16). In deze periode is er een omleiding via Molenweg en Kloosterstraat (gedeelte van kruispunt Molenweg tot aan Press & Paper Clips)(zie groen op de kaart).

Fase 6
Melkerijstraat 
Als fase 5a afgerond is, zal er in de Melkerijstraat gewerkt worden. Op hetzelfde moment zullen de verkeersdrempels in de Processieweg met de kruispunten Schansstraat en Scheymanshof gestort worden. Die dienen drie weken uit te harden. Als alles naar wens verloopt, duurt dit tot 4 à 5 weken na de paasvakantie: van 19 april (week 16) tot 22 mei (week 20). De omleiding in deze periode blijft hetzelfde als in fase 5a. Het enige verschil is dat de eerstegraadsschool dan niet meer door de Melkerijstraat kan gaan maar via de hoofdingang bij Kloosterstraat oost moet binnengaan. 

Fase 5b
Kloosterstraat Noord, het gedeelte van kruispunt Molenweg tot Processieweg
Als de verkeersdrempels met de aansluitingen op Scheymanshof en de Schansstraat in de Processieweg uitgehard zijn, wordt het gedeelte van Processieweg rechtdoor naar de Kloosterstraat (richting Press & Paper Clips) terug opengesteld voor het verkeer. Vermoedelijk is dat vanaf week 21. Dan is er 3 à 4 weken werk aan het gedeelte van de Kloosterstraat tussen de Molenweg en de Processieweg. Het gedeelte van Kloosterstraat Noord is in die periode volledig afgesloten vanaf de Breeërsteenweg tot het kruispunt met de Processieweg. Bewoners van de Molenweg moeten dan hun straat via de westelijke kant verlaten. De omleiding is dan mogelijk via de Processieweg en Kloosterstraat oost. De eerstegraadsschool heeft ook in deze periode enkel toegang via de hoofdingang in de Kloosterstraat. 

Volg de signalisatie
Vanaf maandag 21 maart verandert de plaatselijke omleiding. Gelieve daar goed rekening mee te houden en de bebording te respecteren. Ook later, in fase 5b - als de Processieweg klaar is voor gebruik - zal het verkeer anders verlopen. Het storten van de verkeersplateaus ter hoogte van Press & Paper Clips en de toegangsweg naar Nelisveld is voorzien tegen het einde van de werken. Er wordt gestreefd om de werken afgerond te hebben tegen het bouwverlof dat start op 11 juli 2022. De aangehaalde data zijn zoals altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden en het verloop van de werken.

Nieuws

Alternatieve toegankelijkheid Scheymanshof

10-01-2022
In de werken van fase 4 Processieweg is ook de aanpassing van het kruispunt met Scheymanshof voorzien. Omdat dit de enige in- en uitgang van die wijk is, zal de aannemer een tijdelijke weg als alternatief aanleggen. De bewoners van Scheymanshof werden eind december reeds ingelicht over de verwachte hinder en het alternatief om de wijk te kunnen bereiken op momenten dat het kruispunt volledig afgesloten is. 

Het zal niet mogelijk zijn om Scheymanshof in- of uit te rijden via de Processieweg
- bij de aanleg van de riolering aan het kruispunt waarna tijdelijk wel over het puin gereden kan worden
- tijdens en na het storten van de betonnen boordstenen die moeten uitharden
- tijdens en na het storten van de verkeersdrempel die ook moet uitharden. Vermoedelijk zal deze hinder in totaal 5 à 6 weken kunnen duren.   Alternatieve route om Scheymanshof te bereiken   Tijdens de volledige duur van de werken aan het kruispunt Processieweg – Scheymanshof zal er een tijdelijke weg aangelegd worden vanaf de wijk richting de sporthal (zie groene lijn op het plan). Deze weg met rijplaten komt rechts van het bestaande voetpad naar de sporthal. Voor fietsers en voetgangers is het paadje naar de Hagendorenstraat de meest aangewezen weg als het kruispunt met de Processieweg afgesloten is. Het gemeentebestuur zal bpost, Limburg.net en de hulp- en veiligheidsdiensten (politie, brandweer, 112 ...) informeren over deze tijdelijke aanpassing. De afvalophaling en postbedeling aan huis blijft gewoon doorgaan ondanks het afgesloten kruispunt aan de Processieweg. De bereikbaarheid is namelijk gegarandeerd via de alternatieve route langs de sporthal.
Nieuws

Terug via de Neeroetersesteenweg

26-10-2021

Vandaag – dinsdag 26 oktober – is de aannemer bezig met asfaltwerken in Nelisveld oost, de gebruikelijke en eigenlijke toegangsweg naar de Bunker, basisschool 3K, ’t Speel-nestje en de sporthal. Deze werken zouden woensdag afgerond zijn waardoor er aanstaande donderdag 28 oktober een belangrijke wijziging zal zijn inzake de plaatselijke omleiding. De Kloosterstraat kan vanaf donderdag opnieuw ingereden worden vanaf de Neeroetersesteenweg, dus vanaf de krantenwinkel Press & Paper Clips (Mathy Kwaspen). Ook het uitrijden zal enkel langs die kant kunnen gebeuren.

Door werken aan de stoepen /voetpaden van fase 2 - Kloosterstraat oost en Nelisveld oost - zullen zich daar nog verkeer - auto’s, fietsers en mogelijk voetgangers - op de rijweg bevinden. Daarom geldt er een maximum snelheid van 30 km/u. Voorzichtigheid is geboden en gevraagd aan alle weggebruikers. Omdat er nog geen toplaag op het asfalt aangelegd is, is het - zeker voor voetgangers en fietsers - ook opletten voor de kleine opkanten / niveauverschillen van 3 à 4 cm.  Voor het verkeer naar de school en de academie blijft het echter het beste om het toegangspad via de Hagendorenstraat te gebruiken. Zo vermijdt men de werkzone ter hoogte van de schoolingang.

Werkzone fase 3
De Kloosterstraat vanaf de Neeroetersesteenweg verder door rijden tot de bocht rechts richting de Breeërsteenweg/Melkerijstraat of rechtdoor naar de Processieweg kan niet meer bij de gewijzigde omleiding. Dat stukje Kloosterstraat/Processieweg is namelijk opgenomen in fase 3 van de werken (zie rood op het algemeen plan). Nelisveld inrijden kan enkel nog via de eigenlijke toegangsweg van vroeger, dus tegenover de Eerstegraadschool. De weg aan de kant van de sporthal waar de laatste maanden in- en uitgereden werd, zal nu afgesloten worden voor de werken van fase 3. De omleiding zal dus heel anders zijn dan voorheen. Volg daarom goed de gewijzigde signalisatie ter plaatse en respecteer de bebording.

Nieuws

Asfaltwerken Kloosterstraat oost

29-09-2021

Deze week is gestart met de aanleg van de betonnen boorden in de Kloosterstraat oost. Aanstaande vrijdag 1 oktober zal – mits de weersomstandigheden het toelaten – de onderlaag van het asfalt aangelegd worden. Daarna gaat Kloosterstraat oost terug open in twee richtingen vanaf de Neeroetersesteenweg tot aan de Processieweg, maar enkel voor de omwonenden. Het verkeer voor basisschool 3K en de stedelijke academie blijft best de Hagendorenstraat gebruiken. De week na de onderlaag asfalt start de aannemer met werken aan de stoepen in Kloosterstraat oost. Die zouden op een tweetal weken klaar moeten zijn in dat gedeelte. Vervolgens gaat men verder met de afwerking van Nelisveld oost, de vroegere toegangsweg. De toplaag met het rode asfalt om de fietsstraat aan te geven, volgt pas bij de definitieve afwerking.

Omleidingen gaan wijzigen... opgelet !
Zodra fase 2 - Kloosterstraat oost en Nelisveld oost - voorlopig afgewerkt is, wijzigt de omleiding. Nelisveld inrijden kan vanaf vermoedelijk midden oktober dan opnieuw via de Neeroetersesteenweg en de normale toegangsweg (oost). De andere zijde waar de laatste maanden in en uit gereden werd, zal dan afgesloten worden.

Voor de waterleidingswerken in het noordelijk gedeelte van de Kloosterstraat was er tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf de Breeërsteenweg in de richting van de Processieweg. Deze werken duren nog tot 11 oktober. Dan zal het eenrichtingsverkeer in Kloosterstraat noord en de omleiding daar opgeheven worden. Let goed op de signalisatie ter plaatse want die zal in de maand oktober (meermaals) wijzigen.

Nieuws

Slecht weer vertraagt de werken

30-06-2021

De overvloedige regenbuien van de voorbije dagen hebben een impact op de werken aan de schoolomgeving in Kinrooi centrum. Dat en enkele bijkomende problemen ter plaatse zorgen ervoor dat hoofdaannemer Van Beers de timing moet bijstellen. Er zal eind juni nog niet gestart worden met de werken voor fase 3 (Nelisveld) en de Kloosterstraat oost en Nelisveld oost (fase 2) gaan niet klaar zijn tegen september.

Belgisch en Nederlands bouwverlof Met een Nederlandse aannemer op Belgische bodem hebben de werken te maken met twee periodes van bouwverlof. In Belgisch-Limburg is er bouwverlof van 12 juli tot 1 augustus. Het Nederlands bouwverlof is daarop aansluitend van 2 tot 29 augustus. Aannemer Van Beers zal de eerste twee weken van het Belgisch bouwverlof echter nog doorwerken. Maar dat wordt einde juli ook moeilijk door leveringsproblemen ten gevolge van het Belgisch bouwverlof. Vanaf september hervat Van Beers de werken in fase 2 (afwerking Kloosterstraat oost) en wordt gestart met fase 3 (Nelisveld west). Minderhinderlaag in de Kloosterstraat Voordat de aannemer in bouwverlof gaat, zal de Kloosterstraat oost een puinverharding krijgen. Het is een steenslagfundering of zogenaamde minderhinderlaag waardoor de straat voor de omwonenden terug tijdelijk bereikbaar is. Dat is dan bedoeld voor bestemmingsverkeer en mensen die ter plaatse in de straat moeten zijn. Voor alle ander en doorgaand verkeer blijft de omleiding van kracht. Aangepaste tijdlijn en timing Op basis van de herberekeningen van de aannemer werd begin juli de tijdlijn op de hoofdpagina aangepast. De vermoedelijke startdata onder iedere fase kregen eveneens een update.
Nieuws

Hoe ga je naar ... ?

21-05-2021

Werken gaan altijd gepaard met overlast… Maar toch wil je de dokter, de kapster, de sporttaverne of een lokale handelaar kunnen bereiken. We sommen even op hoe je het beste bij wie kan geraken vanaf 25 mei.

Basisschool 3K Nelisveld, sporthal en sportcafetaria De Schans, ‘t Speel-nestje en de Bunker

Gemotoriseerd verkeer gaat via de Breeërsteenweg of Molenweg de Kloosterstraat in, vervolgens op de T-kruising rechts de Processieweg in. Daarna kan je links Nelisveld inrijden via de gebruikelijke uitgangsweg. Zet de auto op de parking van de Schans. Volg de rijrichting op de parking. De parking voor de school is enkel voor schoolpersoneel (tijdens de schooluren), gebruikers van de Bunker en klanten van kapsalon Marie-Thérèse. Fietsers en voetgangers die op Nelisveld moeten zijn, gebruiken best alternatieve routes via het paadje vanuit de Hagendorenstaat of vanuit Scheymanshof. 

Traiteur Peter Cremers

Peter en Tanja blijven bereikbaar als je de omleiding ter plaatse volgt, dus via de Breeërsteenweg of Molenweg-Kloosterstraat-Processieweg kan je tot daar geraken. Zo respecteer je het eenrichtingsverkeer ter plaatse. Weg rijden dient dan te gebeuren in de richting van de Schansstraat. 

Dokter Bullen en boetiek Karo

Rij de Grote Kerkstraat in naast Kinsport en parkeer op het plein links van de kerk. Op het einde van die parking - links van de kerk - is een steegje dat uitkomt op de parkeerplaats tegenover dokter Bullen. Daar zal een veilige oversteekplaats gemaakt worden om de overzijde van de weg te kunnen bereiken en om zo ook tot bij boetiek Karo te kunnen geraken.

Kapsalon Marie-Therese

De klanten van het kapsalon mogen de parking voor Nelisveld / De Bunker gebruiken zoals het schoolpersoneel en de gebruikers van de Bunker door in te rijden via de uitgangsweg van Nelisveld waar nu verkeer in twee richtingen is.

Press & Paper Clips

De krantenwinkel kan je enkel bereiken via de kant van de Neeroeteresteenweg. Komend van het Dorpsplein zullen een zestal parkeerplaatsen voorzien worden voor de winkel waar je tussen 8u00 en 17u30 maximum een uur mag parkeren. 

De Stedelijke Academie Kinrooi

Zowel het brengen en afhalen van de leerlingen dient te gebeuren via het paadje in de Hagendorenstraat, tussen nummer 6 en 8. Langs de speelplaats van de school kan men dan naar de ingang van de academie wandelen. Op deze manier vermijdt iedereen de werkzone.

Nieuws

Kloosterstraat oost afgesloten vanaf 17 mei

10-05-2021

Na de voorbereidende werken voor fase 2 waarbij nog eenrichtingsverkeer mogelijk bleef in een gedeelte van de Kloosterstraat, zal vanaf 17 mei 2021 de volledige werkzone van fase 2 afgesloten worden.  Dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk in het eerste gedeelte van de Kloosterstraat, met name op het oostelijk gedeelte vanaf de Neeroetersesteenweg tot aan de Processieweg.  Nelisveld inrijden ter hoogte van boetiek Karo of de eerstegraadsschool kan dan niet meer omdat de Kloosterstraat afgesloten wordt ter hoogte van de Neeroetersesteenweg (Press & Paper Clips) en aan de T-situatie met de Processieweg. 

Hoe Nelisveld bereiken?

Het eenrichtingsverkeer op Nelisveld wordt tijdelijk afgeschaft. Waar je Nelisveld normaal gezien uitrijdt, moet je nu ook inrijden om naar basisschool 3K, ’t Speel-nestje of de sporthal te gaan. Het uitrijden gebeurt langs dezelfde kant, zoals dat altijd al was. De signalisatie ter plaatse wordt hiervoor vanzelfsprekend aangepast. Het verbodsbord waar je Nelisveld normaal niet mag inrijden, wordt dan afgedekt. 

Wie per fiets naar Nelisveld (3K, ‘t Speel-nestje, sporthal, …) wil gaan, doet dat best via twee alternatieve routes: via het paadje vanuit de Hagendorenstraat of via het paadje vanuit Scheymanshof dat aan de achterzijde van de sporthal uitkomt. Leerlingen van 3K kunnen - ongeacht het leerjaar - de fiets stallen op de kleuterspeelplaats nabij ‘t Speel-nestje of de gebruikelijke fietsenstalling bij het paadje van de Hagendorenstraat.

Op die manier kunnen de fietsers de werkzone vermijden, wat veiliger is voor iedereen. Alhoewel het misschien een beetje omweg is, vragen we alle fietsers om deze alternatieve routes te gebruiken. 

Waar parkeren bij Nelisveld ?

 Vanaf 17 mei is de parking voor basisschool 3K en de Bunker enkel voor schoolpersoneel en gebruikers van de Bunker. Deze parking kan omwille van de smalle doorgang en te weinig plaats om te draaien niet gebruikt worden om kinderen naar school te brengen. Dat dient te gebeuren op de parking voor sporthal de Schans. Als iedereen dezelfde rijrichting volgt - meteen rechts na oprijden van de parking - kan men daar ofwel kinderen laten uitstappen en direct de parking terug verlaten. Wie de kinderen te voet tot de schoolpoort wil brengen, parkeert even bij de sporthal. 

Respecteer de signalisatie

Tijdens de voorbije weken werd het verbodsbord om de Kloosterstraat in te rijden vanuit de Processieweg soms genegeerd. Dat probleem lost zich vanaf 17 mei op als de zone volledig afgesloten wordt. Enkel voor strikt plaatselijk verkeer - omwonenden, postbode, doktersbezoek, … - is er een uitzondering mogelijk in de werkzone. Die uitzondering geldt niet voor (school)verkeer richting Nelisveld. Dat is enkel mogelijk via de weg waar men normaal uitrijdt en die tijdelijk in twee richtingen gebruikt wordt.  In het belang van ieders veiligheid, respecteer je best te allen tijde de signalisatie ter plaatse. In functie van de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in fase 4 zal later wellicht eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Processieweg.  

Afvalophaling voor bewoners werkzone

Woon je in de werkzone van fase 2, met name Kloosterstraat oost en de toegangsweg naar Nelisveld? Dan zet je op maandagavond je afval - PMD, groene of grijze container - gewoon aan de straat. De aannemer brengt de containers naar een centrale plaats waar de ophaalfirma ze kan ledigen. Na de lediging wordt de container terug voor je woning gezet. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om jouw huisnummer duidelijk aan te brengen op zowel de groene als de grijze container.

Blijf op de hoogte

Wens je op de hoogte te blijven over deze werken? Check dan regelmatig www.kinrooimeemaken.be/schoolomgeving. Ken je andere geïnteresseerden die deze nieuwsbrief graag zouden ontvangen? Geef hen dan de tip om zich hier in te schrijven op deze nieuwsbrief.